Politiet med bekymringsmelding: Kan måtte slippe fri utlendinger som utgjør en samfunnsrisiko

Koronasituasjonen gjør at mange tvangsreturer er satt på pause i ubestemt tid. Politiets utlendingsenhet advarer om at personer som normalt skal interneres og sendes ut, nå kan slippes ut i samfunnet – selv om de utgjør en risiko.

Trandum utlendingsinternat på Gardermoen brukes til å internere personer skal tvangssendes ut av Norge. Internatet har en total kapasitet på 220 personer ved full drift.

Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Oslo lufthavn har vært siste stopp i Norge for mange utlendinger som ikke har lovlig opphold og skal sendes ut av landet.

Det gjelder blant annet straffedømte som skal ut av landet etter soning i fengsel.

Les hele saken med abonnement