Norge

SAS permitterer rundt 1000 ansatte

SAS permitterer rundt 930 kabinansatte og 70 stuere, bekrefter pressesjef Knut Morten Johansen.

Omkring 1500 SAS-piloter gikk fredag ut i streik fordi de blant annet ønsker større forutsigbarhet i turnusen sin, gjeninnføring av avtaler om karriereutvikling og ansiennitet og lønnsøkning.
 • Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder
 • Mathilde Waale
  Journalist
 • NTB

Permitteringsvarselet er sendt ut til de ansatte. Her viser SAS til den pågående streiken blant pilotene i Skandinavia, og at SAS på bakgrunn av dette ikke lenger klarer å sysselsette kabinpersonale.

– Streiken rammer våre passasjerer i en skala vi ikke har sett i moderne tid. Det er en belastende og dramatisk situasjon, og vi gjør alt vi kan for å finne en snarlig løsning, sier Johansen til VG.

Fra og med 1. mai permitteres kabinansatte fra sin første oppsatte arbeidsdag etter at de har fått varsel.

De kabinansatte vil stå uten lønn fra selskapet de tre første dagene av permitteringen, før den enkelte kan få dagpenger. Fagforbundet Parat betaler medlemmene lønn i de tre dagene.

– Vi har vært forberedt. Dette kom ikke brått på oss, men det er veldig beklagelig at vi blir dratt inn i en konflikt. Dette får økonomiske konsekvenser for våre medlemmer, som ikke er veldig godt betalt fra før, sier lederen i SAS Norge Kabinforening, Anneli Nyberg, i en kommentar til Aftenposten etter at permitteringene er et faktum.

SAS-pilotene streiker, og kabinansatte permitteres.

50–60.000 rammes hver dag

Fredag gikk rundt 1500 SAS-piloter ut i streik i hele Skandinavia. Tirsdag er den femte dagen streiken pågår, og flere hundre tusen passasjerer er blitt rammet. Bare i løpet av mandagen ble over 60.000 rammet da 667 SAS-avganger ble innstilt.

Det er også varslet 546 innstilte avganger tirsdag. Dette vil ramme like i underkant av 50.000 passasjerer.

Pilotene streiker blant annet for større forutsigbarhet i turnusen sin, gjeninnføring av avtaler om karriereutvikling og ansiennitet og en lønnsøkning på 13 prosent.

Men selv om mange piloter har gått ut i streik, er det fremdeles noen SAS-avganger som går som normalt og SAS-ansatte som er på jobb.

Her ser du en oversikt over hvilke flyvninger som ikke rammes av streiken de neste dagene:

Også Widerøe har permittert ansatte

Mandag meldte NRK om at Widerøe har permittert bakkeansatte ved 14 flyplasser som følge av SAS-streiken, og at selskapet varsler ytterligere permitteringer.

– Vi har ikke noe eksakt tall, men mellom 100 og 200 personer vil bli permittert frem til torsdag i første omgang, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NRK.

Årsaken til permitteringene er at streiken gir mindre jobb.

– Ingen mønster i turnusen

Nyberg i Kabinforeningen sier hun og andre kabinansatte kjenner seg godt igjen i problemene pilotene beskriver. Hun mener streiken er helt på sin plass.

– Vi støtter pilotene i de kravene de stiller og grunnen for at de streiker. Samme sak gjelder også for oss. Det er like mye jobb, like vanskelig å få fri, sier Nyberg.

Som en del av en global yrkesgruppe har SAS, ifølge Nyberg, dårligere lønnsbetingelser enn det flyselskaper har i andre land.

– Både pilotene, bakkeansatte og vi kabinansatte tjener mindre enn i mange andre flyselskaper, og vi har intet mønster i turnusen vår. Det er veldig uheldig, det får jo konsekvenser for oss, forklarer Nyberg, og legger til:

– Uforutsigbarheten i turnusen vår er helt håpløs. Det finnes folk som har jobbet her i 25 år, men som fortsatt ikke har noen orden på turnusen. Det er svært lange arbeidsdager, vi får kort varsel før vi skal ut, og vi må være borte lenge av gangen. Det er merkelig at det ikke er funnet noen løsning på dette ennå, sier hun.

Les mer om

 1. SAS-streiken
 2. Konflikt
 3. Streik
 4. Lønn