Autorisasjonskontor skal granskes

Det skal foretas en ekstern gransking av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, opplyser Helsedirektoratet.

- Vi mener det er riktig og viktig med en bred ekstern gjennomgang, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Les også:

I tillegg til avsløringen av lederens falske papirer, skal det også ha forekommet brudd både på anskaffelses— og ansettelsesbestemmelsene.

Helt fra vi ble kjent med forholdene ved SAFH 20. mai har vi tatt fatt i alle forhold som gjelder autorisasjoner. Men samtidig har det vært så mange forhold med lederne og andre forhold, at vi mener det er riktig og viktig med en bred ekstern gjennomgang, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på et pressemøte torsdag ettermiddag.

Nye regelbrudd

Helsedirektoratet har sett på en rekke forhold ved SAFH. Ifølge assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog har man blant annet funnet at det har forekommet brudd både på anskaffelsesreglementet og ansettelsesreglementet.

– Det er avdekket forhold knyttet til anskaffelser som vi ikke er tilfredse med. Vi har også grunnlag for å tro at det er tatt hensyn som ikke burde vært tatt knyttet til ansettelsesprosesser. Dette vil vi også se nærmere på, sier han.

Guldvog sier at det dreier seg om ansettelser av bekjente.

Strammer inn

Helsedirektoratet har også sett på forhold knyttet til autorisasjoner.

– De tingene vi har sett spesielt på er risikovurderinger ved autorisasjoner som er gitt til personer som kommer utenfor EØS-området. Det gjelder få personer og nye rutiner er raskt på plass, sier han.

SAFH har stanset søknader fra helsepersonell fra Afghanistan, Irak, Kongo og Somalia. I tillegg blir det ikke gitt autorisasjoner til personer med såkalt fagområdelisens fra tidligere sovjetstater. Norske statsborgere som har fått helsefaglige utdannelse i Pakistan, får inntil videre heller ikke autorisasjon til å arbeide i Norge.

Guldvog understreker at det er fullt trykk på arbeidet med å gjenskape tillit til autorisasjonsarbeidet.

– Det er kommet fram så mye at en bred ekstern gjennomgang vil skape størst tillit til at alt blir gjort for å rette forholdene, sier assisterende helsedirektør.

CV-juks

LIV LØBERG FOTO: SCANPIX

I forrige uke ble det kjent at administrasjonssjef Liv Løberg i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) hadde jukset med CV og vitnemål. Etter avsløringen sa hun opp sin stilling med umiddelbar virkning.

Og i mai ble det avslørt at hundrevis av helsearbeidere hadde skaffet seg jobb i det norske helsevesenet med falske dokumenter eller manglende kvalifikasjoner. Det skjedde etter at to tidligere politietterforskere tok for seg arbeidsmetodene til SAFH.