Ekstremt stor brannfare i hele Sør-Norge

Tørt buskas etter tropesommeren i fjor og svært lite nedbør i april så langt, fører til ekstremt stor skogbrannfare nesten alle landets fylker.

Det er svært tørt på Sørvestlandet og noen steder er det innført forbud mot flatebrenning og bråtebrenning. Bildet viser gressbrann i Tysvær i Rogaland lørdag kveld.

Det er fare for skogbrann, samt gress- og lyngbrann, i rundt 100 steder over hele landet, opplyser Meteorologisk institutt til NTB.

Både i Hedmark, Buskerud, Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Trøndelag er faren stor i en rekke kommuner. Over hele landet fra Agder i sør til Trøndelag i nord rykker brannmannskaper ut til større og mindre branner i skog og mark. Unntaket er Finnmark. Det er mest snakk om gressbranner.

Foreløpig skal det ikke ha gått med hytter eller vært fare for liv.

April måned har vært usedvanlig tørr i år, opplyser meteorologer over hele landet til NTB.

En rekke steder i Norge har hatt langt mindre nedbør enn det som er vanlig i april.

– Mest nedbør har falt i nord, men også der ligger vi godt under normalen mange steder, opplyser meteorologene på Twitter.

Les også

Politiet: Alle bråtebranner som kommer ut av kontroll blir anmeldt

Uvanlig tørt i Bergen

Spesielt i Bergen har det vært svært mye tørrere enn det pleier. Her kommer det normalt sett godt over 100 millimeter med nedbør i april, men i år har det kun kommet noen få millimeter.

I Oslo og Stavanger har det så vidt falt noen regndråper i årets april måned, mens det vanligvis kommer mellom 40 og 50 millimeter nedbør i disse områdene.

Også i Trondheim er det tørrere enn normalt. Noen millimeter nedbør har det blitt, men langt fra normalen på nær 50 millimeter.

I Tromsø har det kommet nesten like mye nedbør som det pleier i april, men både i Bodø, Alta og Pasvik ligger nedbørsnivået godt under normalen.

Slik slukker du skogbrann

Det er mye du kan gjøre selv hvis du skulle være i nærheten når gresset eller skogen tar fyr.

Det viktigste er selvsagt å varsle brannvesenet umiddelbart. Men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler følgende:

Dette kan du gjøre hvis du oppdager skogbrann:

  1. Brekk eller hugg et lite løvtre på cirka to meter.
  2. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen.
  3. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake.
  4. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene.
  5. Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på.

Død vegetasjon

– Det som er spesielt i år, er at det er mye død vegetasjon etter fjorårets tørkesommer, og inntil det kommer nedbør av betydning vil skogbrannfaren øke ytterligere, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Meteorolog Bente Wahl sier faren for gressbrann minker så fort gresset begynner å spire.

Meteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk institutt minner om at det er særlig fare for gress og lyngbrann.

– Gresset blir fort vått, men etter en dag eller to er det like tørt igjen. Situasjonen bedrer seg så snart gresset begynner å spire, legger hun til.