Norge

Klomsæt raste mot politi og dommere

Sigurd Klomsæt kjemper nå en innbitt kamp i retten for sin fremtid, levebrød, ære og ettermæle.
 • Håkon Letvik
  Håkon Letvik
 • Dette har vært et helvete og har kostet meg bevilligen. Og det er jeg som må bevise min uskyld fordi politiet har gjort en elendig jobb i etterforskningen. Anklagene mot meg har kostet en 16 år gammel gutt som overlevde på Utøya hans bistandsadvokat, og meg bevillingen!

En meget oppbragt ogbeveget Sigurd Klomsæt benektet i Oslo tingrett i formiddag ethvert ansvar forlekkasjene fra politiets 22.juli-dokumenter, 3. februar 2012.

Den erfarnestrafferettsadvokaten ble i august i fjor fratatt advokatbevillingen sin, ogkjemper nå sin livs kamp i Oslo tingretts sal 419 for sin fremtid, levebrød,ære og ettermæle.

Detaljert forklaring

I en flere timerlang forklaring forklarte Klomsæt seg i detalj om hva han hadde gjort den 3.februar og i dagene før. TingrettsdommerHans Bloch-Hoell og de to meddommerne ble tatt med på en omfattende sidesporinnom tallrike drapssaker, kirkebranner, mordbranner, mobbesaker internt ipolitiet, Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og Klomsæts allsidigeadvokatpraksis siden 1981.

Nekter for lekkasje

Han avviste athan har gjort det han er ilagt 20.000 kroner i bot for å ha gjort — lekket fraden CD som ble utlevert fra politiet til bistandsadvokatene 3. februar 2012.

- Jeg er advokat, ikke tryllekunstner. Jeg må ha vært denreneste Houdini for å ha gjort det jeg er anklaget for, sa Klomsæt.

Han viste til athan denne ettermiddagen med en annen advokat i bilen var på vei fra en rettssaki Arendal, og først var i Oslo sentrum klokken 17.00.

Merkede Behring Breivik-bilder

Politiet harkonstatert at det første lekkede bildet av Anders Behring Breivik bleoffentliggjort på NRKs nettside klokken 16.45. Politiet hadde lagt en felle forde 171 bistandadvokatene og merket tre av de mer enn 750 bildene med et usynligvannmerke.

Innrømmet at «vannmerke» kan endres

Sigurd Klomsætkritiserte også Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett for at de ukritiskhadde lagt til grunn politiets versjon om at det ikke var mulig å endre den usynlige vannmerking på tre bilderuten at bildene ble utydelige. I retten mandag innrømmet politioverbetjent OlePetter Hafredal at han tidligere har gitt feil opplysninger, og at Klomsætsforklaring om at man kan endre vannmerket uten at det kan merkes, er riktig.

La vannmerke-bevis til grunn

Både Oslotingrett og Borgarting lagmannsrett har tidligere i klartekst skrevet at detikke har vært mulig å endre vannmerkingen uten at bildene blir utydelige, og atde ikke tror på Klomsæts versjon. Dermed har dommerne også sett bort framuligheten for at vannmerket kan ha vært endret eller påført av andre.

- Noe mer molboaktig har jeg aldri lest fra norskedommere! Jeg vil tro at det nå er tre dommere i lagmannsretten som biter seg itunga, og vel så det, freste Klomsæt i retten. Både han og hans forsvarer ARvidSjødin kritiserte på nytt politiets egen datasikkerhet, som etter deresoppfatning skal ha muliggjort andre lekkasjer.

Advokat Arivd Sjødin

Under rettsmøtetble advokat Arivd Sjødin oppringt fra Høyesterett med beskjed om å ta kontakt.Sjødin har krevd utlevert en harddisk fra politioverbetjent Hafredal, slik atdet kan undersøkes nøye om det foreligger andre muligheter for lekkasjer ellersåkalt «hacking» av sensitivt materiale fra 22.7-saken. Både Oslotingrett og Borgarting lagmannsrett har gitt Sjødin og Klomsæt medhold, menpolitiet nekter å utlevere datamaterialet og har anket saken til Høyesterett,som nå behandler saken.

 1. Les også

  Klomsæt krever politiets harddisk utlevert

 2. Les også

  Politiet innrømmer feil i Klomsæt-saken

 3. Les også

  Nektet straffskyld