Snusende gutter har neppe større risiko for å begynne å røyke

Det er liten grunn til å bekymre seg for at gutter som støtt går med en bulk under leppen skal være mer tilbøyelige til å begynne å røyke enn andre.

AFT04583-zy0XyBfrkE.jpg

— Studiene våre gir få holdepunkter for å si at snus er en «inngangsport» til røyking, sier Elisabeth Larsen, stipendiat ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS. Hun forsvarer doktorgraden sin fredag denne uken om psykologiske aspekter ved ungdom som snuser.

Larsen har analysert svarene til et representativt utvalg på rundt 800 gutter i alderen 15-18 fra hele landet som ble telefonintervjuet i 2006, og fulgt opp ett år etterpå. De fikk spørsmål som skulle kartlegge syv forskjellige forventninger til røyking.

— Blant gutter som begynte å snuse i denne perioden, fant vi få endringer i oppfatning om røyking.

Den eneste tydelige endringen vi fant, var at de hadde større forventninger om at røyking reduserte stress og negative følelser enn ungdom som ikke snuste, forteller hun.

Så ikke på røykere som «kulere»

Gutter som hadde gått fra å være ikke-bruker til å snuse, synes heller ikke røykere ble «kulere» i løpet av perioden vi undersøkte dem.

De som snuste både da de ble intervjuet i 2006 og 2007, endret ikke på sine oppfatninger om røyking.

FS00024463.jpg

Litt mindre ambisiøse

Snusbruken øker dramatisk, mens røyking blant ungdom fortsetter å

Les også

synke

. Men hva kjennetegner egentlig ungdom som snuser?

— Noe ga undersøkelsen svar på: sammenlignet med ikke-brukere, hadde snusere noe lavere ambisjoner om å ta høyere utdannelse - men ikke så lave som hos røykerne. Snuserne hadde også flere venner som røkte enn ikke-brukerne, noe som kan tenkes å påvirke dem i retning å begynne å røyke, påpeker Larsen.

— Generelt kan vi si at de befant seg i en «mellomkategori» når det gjaldt ulike risikofaktorer.

Snus tiltrekker seg et segment av ungdom som er forskjellig fra både de som begynner å røyke, og de som forblir røykfrie.

Det kan være viktig å vite når man ønsker å nå frem til ungdom, i håp om å endre snusatferd

Frykter kreft

Det ble også gjort en undersøkelse blant første års studenter av begge kjønn. Den viste at blant etablerte snusere var det én ting som hadde betydning for om de ville fortsette å bruke snus: helserisiko, som faren for å få kreft.

— I et forebyggingsperspektiv representerer snuserne en utfordring. Forskningen viser at det er en relativt liten risiko for å få kreft når man sammenligner med røyking, faktisk mindre enn mange later til å tro.

Hvis man skal sette igang kampanjer for å få ungdom til å slutte å snuse, er det viktig å vite hvem man henvender seg til. Mange snuser fordi de har brukt snus til å slutte å røyke - og har dermed sannsynligvis redusert sin helserisiko, sier Larsen.