Norge

Lensmann dømt til åtte måneders fengsel for misbruk av stilling

En lensmann i Nordland er i Hålogaland lagmannsrett dømt til åtte måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

  • NTB

Mannen må i tillegg betale en oppreisningserstatning på 60.000 kroner til den fornærmede kvinnen.

– Han er meget skuffet. Dette er et alvorlig slag i ansiktet, som snur opp ned på livet hans. Det blir vanskeligere å reise seg etter dette, sier mannens forsvarer, advokat Benedict de Vibe til NTB.

Mannen er dømt for å ha bistått den fornærmede i saken med å skrive merknader i en førerkortsak. Deretter skal han ha hatt seksuell omgang henne. Forholdene fant ifølge dommen sted ved to anledninger i november 2017 og januar 2018.

Mannen erkjente i retten at han uriktig bekreftet overfor Nordland politidistrikt at fornærmede hadde avgitt negative urinprøver ved tre anledninger, selv om han ikke visste om prøveresultatene. Dette ble brukt til å dokumentere fornærmedes rusfrihet i en førerkortsak, ifølge tiltalen.

Mannen ble dømt til 20 dagers fengsel i Rana tingrett i april. Han ble bare dømt for å ha oppgitt uriktige beviser og ikke for misbruk av stillingen. Han ble samtidig frifunnet for krav om oppreisning. Spesialenheten for politisaker anket derfor dommen.

I Hålogaland lagmannsrett ble han dømt for å ha oppgitt uriktige opplysninger om beviser, men også for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

– De neste fjorten dagene skal vi gå grundig gjennom dommen og se om det finnes grunnlag for å anke. Det er for tidlig å si nå. Min klient vil selvsagt prøve de mulighetene som foreligger, sier Vibe

Lensmannen har vært suspendert fra jobben mens saken har vært under etterforskning. Nordland politidistrikt har også opprettet personalsak mot ham.

Les mer om

  1. Nordland
  2. Krim