Ahus måtte sende journaler i drosje etter datakollaps

Da datasystemet til Akershus universitetssykehus (Ahus) gikk ned, måtte de sende papirutskrifter av journaler i drosje til Stensby og Ski sykehus.

For at Ahus' avdelinger på Ski og Stensby skulle få journaler på sine pasienter, måtte sykehuset sende papirutskrifter med drosje.

Les også:

Har du tips om denne saken? Send en e-post til 2286@aftenposten.no; eller ring Aftenposten.no på 02286. Du kan også sende SMS/MMS til 2286.

Aftenposten.no kunne søndag fortelle at Ahus' backupsystem består av at sykehuset skriver ut journaler fra alle pasienter på sykehuset på papir og fordeler disse rundt på avdelingene.

Blant avdelingene til Ahus er de to lokalsykehusene Ski og Stensby.

For at disse skulle få journalene til pasientene som var innlagt, måtte utskrifter av journalene sendes med drosje.

Skrevet ut på papir

— Journalene ble skrevet ut manuelt og fraktet til Ski og Stensby med drosje, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Geir Lindhjem til Aftenposten.no.

Ifølge Lindhjem tok det en time å få skrevet ut journalene og sendt dem videre.

Inkludert kjøretiden til lokalsykehusene tok opp mot en time og tre kvarter før personalet der hadde tilgang på journaler på sine pasienter.

Årsaken til dette er at når datanettverket er nede er det ikke mulig for avdelingene å få kontakt med serveren som inneholder alle journalene.

Sykehusets rutine er da at en person blir satt til å skrive ut journalene direkte fra serveren, hvorpå disse blir fordelt til de aktuelle avdelingene.

Problemet kan gjenta seg

Problemene på Ahus oppsto da en såkalt

Les også

Ahus måtte skrive ut alle journalene på papir

fikk problemer og sendte enorme mengder data ut i sykehusets nettverk. Dette fikk resten av datasystemet til å tro at nettverket var utilgjengelig, ifølge IT-direktør Kjell Borthne.

Siden sykehuset bruker IP-telefoner til telefoni, ble disse også berørt og alt av data— og telefonikontakt ble utilgjengelig.

15 akuttpasienter og fem fødende ble natt til søndag sendt fra Ahus til Ullevål og Rikshospitalet.

Sykehuset vet fortsatt ikke hva som er den bakenforliggende årsaken til problemet, og sier at den kan gjenta seg.

Krass kritikk

Helsetilsynet er også koblet inn i saken. Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, er overrasket over at Norges nyeste sykehus ikke har bedre backupsystemer.

- Det er ikke holdbart at kommunikasjonen mellom leger, sykepleiere og andre baserer seg på folks private mobiltelefoner når systemet bryter sammen, sier Schou.

Fylkeslegen mener Ahus må være lettet over at datakollapsen skjedde i helgen og ikke midt i uken med mange planlagte operasjoner på gang.

Det var bare 583 pasienter ved Ahus da problemene oppsto.

- Dette er en situasjon med økt risiko for fare, sier Schou.

Han har nå bedt om en redegjørelse fra sykehuset, og ber dem gå kritisk gjennom egne beredskapsplaner og sikkerhetsvurderinger.

— Både øyeblikkelig hjelp, kommunikasjon mellom vaktlagene og tilgang på journaler ble rammet. Vi må få svar på hvordan dette kunne skje, sier fylkeslegen.

Han har ikke fått melding om at det har skjedd noe som gikk ut over liv og helse.

Risikabel situasjon.

Pål Wiik, direktør for kirurgisk divisjon og katastrofeleder ved Ahus, er enig med fylkeslegen i at svikten i datasystemene skjedde på et gunstig tidspunkt. Han berømmer de ansatte som beholdt roen og taklet situasjonen på en god måte.

— Nødrutinene fungerte bra, og vi fikk raskt på plass et samarbeid med Oslo universitetssykehus som tok imot pasientene som ble omdirigert, sier Wiik.

- Var det på noe tidspunkt fare for liv og helse?

— Nei, jeg har ikke fått rapport om uheldige episoder. Men det er en risikabel situasjon når internkommunikasjonene er nede før man får på plass de manuelle systemene.