Tingretten finner skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap

Tingretten mener det er skjellig grunn til drapsmistanke mot Tom Hagen, og har gitt politiet tillatelse til å ransake Hagen-familiens hytter.

Politiet har tirsdag gjort undersøkelser ved Hagen-parets familiehytte i Drugavegen på Biri i Gjøvik kommune etter at de fikk ransakingstillatelse fra Nedre Romerike tingrett.
  • NTB
Politiet har blant annet gravd et hull på baksiden av hytta på Biri.
Arkivfoto av hytta til Tom Hagen på Kvitfjell nord for Lillehammer.

– Vi har fått Nedre Romerike tingretts tillatelse til å granske og ransake fritidseiendommer tilknyttet Tom Hagen. Politiet startet i formiddag å gjøre undersøkelser ved Anne-Elisabeth Hagens familiehytte på Biri, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til NTB tirsdag ettermiddag.

Biri ligger i Gjøvik kommune i Innlandet.

Politiadvokaten sier at politiet til nå ikke har hatt anledning til å benytte tvangsmidler, for eksempel ransaking og gransking, som retter seg mot en konkret person, Tom Hagen i dette tilfellet, uten at det foreligger skjellig grunn til mistanke.

– Tingretten skriver i sin beslutning om ransaking at de har kommet til at det er skjellig grunn til mistanke mot ham, sier Hrenovica.

Nye beviser

Tom Hagen er siktet for drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som ble borte fra parets hjem i Lørenskog 31. oktober i 2018. Han nekter for å ha noe med dette å gjøre.

Det var også Nedre Romerike tingrett som i april ga politiet medhold i å fengsle Tom Hagen i fire uker. Noen dager senere konkluderte Eidsivating lagmannsrett med at det ikke var skjellig grunn til mistanke, og retten bestemte derfor at Tom Hagen skulle løslates.

Hrenovica sier til Dagbladet at de har lagt fram nye beviser for tingretten, som ikke var kjent for politiet på tidspunktet da Hagen ble løslatt.

– Politiet har ikke lagt skjul på at vi i mellomtida har gjort funn som er relevante for å opplyse saken. Tingretten har selvsagt fått tilgang til det som er av beviser, både de som var før og de nye bevisene i saken, i forbindelse med politiets begjæring om ransaking og gransking, sier Hrenovica.

På spørsmål fra NTB om politiet vil å pågripe Hagen igjen nå, etter at tingretten har vurdert at det er skjellig grunn til mistanke mot ham etter å ha sett de nye bevisene, svarer Hrenovica:

– Hvilke tvangsmidler politiet bruker, og når vi bruker dem, er gjenstand for fortløpende vurderinger i etterforskningen. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer.

Holden reagerer

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, reagerer kraftig på tingrettens avgjørelse.

– Jeg er svært overrasket over tingretten beslutning. Tingretten begrunner sin avgjørelse med å vise til dokumentene det er vist til i lagmannsrettens kjennelse da Hagen ble løslatt, samt 17 ytterligere dokumenter, hvor det er henvist til to dokumenter to ganger. Vi har gjennomgått de 15 dokumentene, sier Holden til Dagbladet.

Han sier at Hagen likevel ikke vil anke avgjørelsen om ransaking.

Søker etter Anne-Elisabeth Hagen

I tillegg til Anne-Elisabeth Hagens familiehytte på Biri, skal politiet også gjøre nye undersøkelser på Tom Hagens hytte på Kvitfjell. Hytta har vært ransaket tidligere og ble senere frigitt slik at Hagen kunne bruke den.

– Denne eiendommen ble sperret av oss med bistand av Innlandet politidistrikt tirsdag formiddag. Formålet er å gjennomføre planlagte undersøkelser av området som ikke har latt seg gjennomføre tidligere, blant annet på grunn av snø og tele. Vi vil sikre spor og annet som kan antas å ha betydning som bevis i saken, sier Hrenovica til NTB.

Det benyttes hunder under søk på begge eiendommene som nå ransakes.

– I tillegg gjennomfører vi også søk etter Anne-Elisabeth Hagen – en prioritert oppgave som også er ledd i arbeidet vi utfører nå, sier Hrenovica.

– Undersøkelsene vil primært bli gjennomført utendørs, men eventuelt nye funn kan føre til at det blir behov for ytterligere undersøkelser innendørs, sier han.

– Bør gå relativt raskt

Politiadvokaten sier at formålet med ransakingene er å gjøre grundige undersøkelser på begge eiendommene.

– Vi har en fremdriftsplan, så det bør gå relativt raskt, sier han.

Politiet fortsetter også med undersøkelsene av Hagen-familiens bolig i Sloraveien på Lørenskog, som er stedet der Anne-Elisabeth Hagen sist ble sett.

– Sloraveien er tredjemannsransaking som fortsetter som planlagt. Den hviler på et annet rettslig grunnlag som for øvrig ble opprettholdt av lagmannsretten. Undersøkelsene i Sloraveien er både tidkrevende og kompliserte. De utføres delvis i Sloraveien og delvis i laboratorier der det blir gjort forsøk før man gjør det samme på denne eiendommen.