Norge

Permitteringer i vente for lakseslakterier i Nordland og Troms

Sjømat Norge sier det vil komme permitteringer for kommunene i Troms og Nordland som er hardest rammet av dødsalgen.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms har skapt problemer for oppdrettere som mister laks. Northern Lights Salmon i Sør-Troms er blant selskapene som er blitt hardt rammet. Her fraktes kasser med død laks inn til selskapets landbase.
  • NTB

Det er administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark som sier til Klassekampen at det vil komme permitteringer, men at han foreløpig ikke har oversikt over situasjonen.

Den kommende uken skal han ha møter med bransjen i Nord-Norge og forbundene som organiserer de ansette.

– Lakseoppdrett er produksjoner med høy biologisk risiko. Siden 2006 har virksomhetene vært i positiv utvikling og med bra avkastning de siste årene, poengterer Ystmark, som derfor mener det er for tidlig å si noe om hva slag type bistand som skal ytes til virksomheter, ansatte og lokalsamfunn.

Les også

7 spørsmål og svar om dødsalgen Chrysochromulina

Nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Jarle Wilhelmsen påpeker at organiseringen av bransjen er et problem, der oppdretterne har det store overskuddet, og slaktingen er skilt ut i en egen virksomhet uten stor fortjeneste.

Mange slakterier står nå uten arbeid, uten midler å gå på og frykter permitteringer av ansatte. Flere mener oppdretterne burde bidra med støtte.

I en e-post til Klassekampen utelukker ikke fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) at bransjen kan få krisehjelp, slik bøndene fikk etter tørken.

Les mer om

  1. Laks
  2. Alger
  3. Sjømat
  4. Økonomi