Norge

Breivik får spesialavdeling i fengselet

I en nybygget avdeling skal Anders Behring Breivik i fremtiden kunne ha omgang med andre innsatte.

Anders Behring Breivik sitter som den eneste innsatte i avdeling for høy sikkerhet på Ila. - Det er åpenbart uheldig at han over tid er alene på en avdeling uten kontakt med andre enn de ansatte, sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

På oppdrag fra Justisdepartementet og Statsbygg skal Ila fengsel i Bærum innen midten av januar ha de nye planene ferdige:

I en nybygget spesialavdeling med særlig høy sikkerhet skal Anders Behring Breivik i fremtiden kunne ha omgang med andre innsatte, men under nøye kontroll fra fengselets side. Og i et nytt bygg ved porten skal alle besøkende og all trafikk inn til fengselet kontrolleres, før de kommer inn i selve fengselet.

Finansieringen er ennå ikke på plass. Det er noe Justisdepartementet skal ta stilling til senere.

Får møte flere

— I den nye avdelingen skal det være kontrollert fellesskap og mulighet for fleksible løsninger, så to eller tre–fire innsatte som passer sammen, kan ha fellesskap. Det er åpenbart uheldig at Anders Behring Breivik over tid er alene på en avdeling uten kontakt med andre enn de ansatte. Dette kan være en av løsningene for å få ham ut i et fellesskap, sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid.

Den nye avdelingen skal være reservert innsatte som av en eller annen grunn ikke kan være i en vanlig avdeling, enten de er psykisk syke eller kan utsettes for overgrep fra medfanger. Det vanlige på Ila og i andre fengsler er at innsatte i en avdeling på dagtid har omgang med hverandre, før celledørene låses for natten.

Avdelingen vil bygges for særlig høy sikkerhet for å forhindre rømning, men vil samtidig kunne gi de innsatte et variert aktivitetstilbud.

Tre celler

For å redusere påkjenningen ved å være isolert i en avdeling, har Anders Behring Breivik nå tre celler til rådighet: Én til å hvile og sove i, én til å arbeide i og én til å trene i.

Den nye avdelingen vil bli bygget i en del av fengselet hvor det i dag er verksteder.

Kontroll i nytt bygg

Mens besøkende til fengselet i dag først blir kontrollert inne i hovedbygningen, etter å ha passert gjennom to porter og en hovedinngang, skal kontrollen i fremtiden skje i det nye portbygget i utkanten av fengselsområdet.

Bygget vil utstyres med metalldetektor og røntgenapparat, som i dag står i inngangsområdet.

Biler som kommer med varer til fengselet, vil også bli kontrollert i det nye portbygget. Varene vil deretter bli levert for transport gjennom en kulvert – en underjordisk tunnel - inn i hovedbygningen. Muligheten for å smugle våpen eller andre farlige gjenstander inn i fengselet skal dermed reduseres kraftig.

- Et slikt bygg og større muligheter for kontroll er noen vi planla allerede i 2006 og har prøvd å få til hele tiden. Etter 22. juli har behovet for større sikkerhet økt ytterligere, sier Bjarkeid.

- Stort pluss

De tillitsvalgte på Ila hilser de nye byggeprosjektene velkommen.

— Et eget portbygg vil være et stort pluss for sikkerheten. Det er viktig å kunne stoppe uønskede gjenstander før de kommer inn i anstalten. Behovet for styrket sikkerhet er ikke blitt mindre, sier Jan Arve Blom, tillitsvalg i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ved Ila. Blom er også tilfreds med at det skal bygges en ny avdeling hvor Anders Behring Breivik kan få omgang med andre.

- Et menneske vil bli ødelagt av å sitte i fullstendig isolasjon. Kontakt med andre mennesker er det normale. Det vil bli et humant og forsvarlig tilbud med fellesskap, aktivitet og ikke minst sikkerhet i den nye avdelingen, sier Blom.

Forbundsleder Geir Bjørkli i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund mener det er helt nødvendig å styrke sikkerheten på Ila, slik at ikke uvedkommende kan ta med seg våpen helt inn i fengselet før de blir kontrollert og stoppet.

- Men helt avgjørende er det at et slikt portbygg blir bemannet, slik at kontroll kan gjennomføres på en grundig og korrekt måte. Det må avsettes midler også til bemanning, ellers vil nybygget være uten verdi, sier Bjørkli.

Les også

  1. Slik skal de vurdere hvordan Behring Breivik skal straffes

  2. Behring Breivik får neppe anledning til å forklare sine motiver

  3. - Da jeg så ham, så jeg bare en totalt forstyrret person som ikke har den fjerneste kontakt med virkeligheten

  4. Lemper på Behring Breiviks fengslingsforhold