Norge

De skal avverge drap og ta mektige bakmenn. Nå får de refs av statsadvokaten for ikke å ta nok penger fra kriminelle.

Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo-politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte.

Enheten som blant annet jobber med organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, får refs for ikke å inndra nok midler fra kriminelle.
 • Harald Stolt-Nielsen
  Harald Stolt-Nielsen
  Journalist

Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle.

Det kommer frem av en rapport fra februar i år etter en inspeksjon av det som heter Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE).

Måtte gi tilbake mer enn de tok

 • I løpet av hele 2018 lykkes denne delen av Oslo-politiet med å få én dom som førte til inndragning av 1.043.900 kroner.
 • De har imidlertid sikret rundt 1.000.000 kroner i en sak som fortsatt er under etterforskning. Det er med andre ord fortsatt usikkert om disse pengene må leveres tilbake eller ikke.
 • Samtidig måtte enheten i fjor levere tilbake godt over 2 millioner kroner fra saker som hadde vært under etterforskning.

«Resultatene er lavere enn en kan forvente, særlig fordi FEE forventes å være ekspertisen på dette feltet. At enheten utleverte flere midler enn den inndro er også egnet til å illustrere innsatsen på dette feltet», heter det i rapporten.

Her peker statsadvokaten også på at den gamle seksjonen for organisert kriminalitet dro inn i overkant av 3,7 millioner kroner i 2013.

Mener rapporten gir et mangelfullt bilde

Statsadvokaten viser til at denne delen av Oslo politidistrikt jobber opp mot kriminalitet som i stor grad er motivert av profitt.

«Potensialet for inndragning innenfor enhetens sakstilfang er stort», skriver statsadvokaten.

I rapporten har de sett nærmere på inndragning hos åtte av ni seksjoner under FEE.

Jørn Sigurd Maurud er førstestatsadvokat og leder i Oslo statsadvokatembeter, som fører tilsyn av Oslo og Øst politidistrikt.

Seksjonsleder Rune Skjold ved økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, som ligger under FEE, men ikke er en del av rapporten, er enig i at politiet kan bli dyktigere til å inndra straffbart utbytte.

Men han mener at rapporten ikke gir et fullt bilde og begrunner det slik:

 • FEE bistår en rekke andre deler av Oslo politidistrikt, resultatene fra dette arbeidet kommer ikke frem i inspeksjonsrapporten.
 • Det har vært en bevisst satsing mot ungdoms- og gjengmiljøer øst i Oslo, hvor det er mindre beløp som blir inndratt.
 • Seksjonen for økonomi- og spesialetterforskning er ikke revidert i rapporten. Dette er seksjonen med de største inndragningstallene, ifølge Skjold.

– Hadde vi vært kyniske kunne vi gått etter de mest lukrative sakene, men vi må forholde oss til det store bildet og hvor det fra politisk hold er bestemt at vi skal rette innsatsen, sier seksjonslederen.

Seksjonssjef Rune Skjold er enig i at politiet kan bli flinkere til å inndra utbytte fra kriminalitet. Her avbildet etter at politiet beslagla 21 kg rent stemplet gull i 2016.

Riksadvokaten: Inndragning skal være sentralt

I flere år har Riksadvokaten tatt til orde for at politiet må øke inndragningene. Senest i et rundskriv for mål og prioriteringer for 2019 skrev han dette:

«Inndragning av utbytte fra straffbare handlinger skal i 2019 stå sentralt i bekjempelsen av alle former for profittbasert kriminalitet».

Inndragning av utbytte fra straffbare handlinger skal være sentralt i bekjempelsen av kriminalitet, mener riksadvokat Tor-Aksel Busch.
Les også

Slik kan justisminister Tor Mikkel Wara ta pengene fra de kriminelle | Inger A.E. Coll

Forskningsrapport: 45 milliarder i utbytte

Hva det årlige utbyttet av straffbare handlinger i Norge er totalt sett, er vanskelig å beregne. Men en forskningsrapport fra Politihøgskolen i 2011 anslår at utbyttet er rundt 45 milliarder kroner pr. år.

I fjor var det samlede inndragningsbeløpet i Norge 106,3 millioner kroner, viser STRASAK-rapporten. Men det er store svingninger fra år til år, fordi enkeltsaker med svært høye beløp kan gi store utslag.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/02037d35599c08b2d9f02cdd10c521b6/Inndragning%20av%20utbytte%20fra%20kriminalitet? 1564648016522

Fra 2014 til 2018 har det nesten vært en halvering av inndragning av utbytte og gjenstander.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/02037d35599c08b2d9f02cdd10c411da/Innenriks-spelt%20juli? 1564648016522

Les mer om

 1. Krim
 2. Etterforskning
 3. Oslo
 4. Politiet