Sverige nekter oss lyntog til Europa

Det blir ikke lyntog fra Oslo til København. Svenskene nekter norske lyntogutredere å planlegge toglinje for hastigheter over 250 kilometer i timen.

Norge ønsker å bygge togspor som tåler hastigheter opp til 330 km/t til Sverige og Danmark, men svenskene er ikke interessert i lyntog på disse strekningene og vil begrense hastigheten til 250 km/t.

Les også:

Det bekrefter leder av lyntogutredningen, Tom Stillesby. Han planlegger ulike alternativer for tog mellom norske byer, med hastigheter opp til 330 kilometer i timen.

I mandatet fra Samferdselsdepartementet står det også klart at utredningen skal omfatte høyhastighetstog til Stockholm og til Göteborg. For norske politikere har tanken vært at linjen til Göteborg skulle utgjøre første del av en lyntogrute fra Oslo til København, og dermed resten av Europa.

Men slik blir det ikke.

I Sverige er det ikke interesse for lyntog på disse strekningene. I stedet for å bygge spor som tåler hastigheter opp til 330 kilometer i timen, vil svenskene begrense hastigheten på disse linjene til 250 kilometer i timen.

Taper for fly

Da vil reisetiden mellom Oslo og København bli for lang til at den kan vinne konkurransen om flypassasjerene, mener Stillesby.

— Når vi nå har en begrensning på 250 km/t i Sverige, så er det ikke mulig å nå København på tre timer. Det betyr at en langt lavere andel av passasjerene vil velge tog fremfor fly, sier han.

Tre timer er en magisk grense for lyntog. Erfaringer fra flere land i Europa viser at høyhastighetstog kaprer en svært stor del av markedet hvis reisetiden fra by til by er tre timer eller mindre. Det er trolig fordi reisetiden med fly - inkludert reise mellom bysentrum og flyplass, sikkerhetskontroll og så videre - i realiteten er rundt tre timer.

Med hastighetsbegrensningen i Sverige vil planleggerne nå legge opp til at toget kan kjøre i 330 kilometer i timen på norsk side, og 250 km/t på svensk side. Da vil reisetiden mellom Oslo og Göteborg være mellom to og to og én halv time.

Også reisetiden til Stockholm vil bli lengre. Også der legger planleggerne opp til 330 km/t på norsk side, men begrensning til 250 km/t på svensk side. Da vil ikke reisen ta to timer og 40 minutter, men tre timer og ti minutter. Den ruten vil derfor muligens likevel kunne kapre en del av markedet.

Lavere hastighet

De første signalene om svensk motvilje mot høyhastighetstog på disse linjene kom for ett år siden.

Da reiste Stillesby til generaldirektøren for Trafikverket i Sverige, Gunnar Malm, for å se om det var mulig å påvirke standpunktet. Malm ledet den svenske lyntogutredningen som i 2009 anbefalte å bygge lyntog mellom Stockholm-Malmø og Stockholm-Göteborg. Malm sitter også i ekspertpanelet for den norske høyhastighetsutredningen.

Malm lot seg ikke rikke, og etter det har Samferdselsdepartementet tatt saken opp med det svenske Næringsdepartementet som eier svenske jernbaner. For kort tid siden kom svaret.

— Vi fikk beskjed fra Samferdselsdepartementet om at vi ikke skal utrede for hastigheter over 250 kilometer i timen på svensk side av grensen. Strengt tatt betyr det at vi ikke kan oppfylle mandatet, sier Stillesby.

— Hva oppgir svenskene som årsak til dette?

— Det er veldig uklart. Det er ikke egentlig noen årsak. De har hatt sin utredning, og kommet med sin innstilling om hvor det skal bygges høyhastighetstog i Sverige. Det er ikke mer enn det, sier Stillesby.

Aftenpostens henvendelse til pressesjefen for generaldirektør Gunnar Malm i det svenske Trafikverket, er ikke blitt besvart.

Les også

Her kommer det neppe til å gå noe lyntog