Norge

Nå vil også Treholt ha en unnskyldning

Arne Treholt forventer en unnskyldning fra PST-sjefen etter at et stortingsutvalg slår fast at den ulovlige overvåkingen var en «betydelig krenkelse».

Et av bildebevisene fra den ulovlige ransakingen i Arne Treholts leilighet. Bildet er tatt 22. august 1983.
  • Robert Gjerde
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Les også:

Den unnskyldningen må han se langt etter.

Rett før helgen gikk PST-sjef Janne Kristiansen hardt ut og forlangte at alle som hadde satt frem påstander om bevisjuks i Treholt-saken – inkludert advokat Harald Stabell og Treholt selv – beklaget påstandene sine. Det skjedde etter at Gjenopptagelseskommisjonen slo fast at det ikke var grunnlag for påstandene om fabrikkering av bevis og falske forklaringer. Kristiansen fikk ingen unnskyldning.

Nå er det Treholt som vil ha en beklagelse – av Janne Kristiansen. Men den fikk han ikke i går.

«Avgjørelsen er først og fremst av historisk interesse», sa PST-sjefen, i en SMS fra PSTs informasjonsavdeling til Aftenposten.

«I dag har vi klare regler for metodebruk som skal godkjennes av domstolene, departementet, Riksadvokaten og EOS», het det videre.

Aftenposten fikk ikke snakke med Kristiansen selv i går.

Vurderer etterspill

Treholt sier han er glad for at EOS-utvalget «har mot» til å konkludere klart.

— Jeg er spesielt opptatt av den grove krenkelse av Kari (Treholts eksektefelle) og min sønn. Jeg går ut ifra at dette vil danne grunnlag for en nødvendig unnskyldning og kompensasjon, sier Treholt.

Kari Storækre sier til Aftenposten at «det er klart at jeg kommer til å foreta meg noe», men hun vil sette seg inn i rapporten før hun sier noe mer.

Treholt sier han ikke er opptatt av penger i denne saken, men at han og Stabell nå skal vurdere hvordan de skal reagere på kommisjonens konklusjon i forrige uke, og at EOS-utvalgets rapport kan bli interessant i den sammenheng.

Stabell sier rapporten «underbygger mye av det vi har sagt det siste året».

— Det slås fast klare brudd på lover og regler under etterforskningen. Veien er ikke lang derfra til å fabrikkere bevis og å avgi falske forklaringer, slik vi har hevdet, sier Stabell.

EOS-utvalget har ikke klart å få bekreftet påstandene fra etterforskningslederen i Treholt-saken, Ørnulf Tofte, om at Riksadvokaten og øverste ledelse i Justisdepartementet godkjente den ulovlige overvåkingen.

— Vi vet ikke nok til å fastslå om de øverste myndigheter visste om de ulovlige metodene, sier utvalgsleder Helga Hernes til Aftenposten. Hernes minner om at flere av de sentrale aktørene fra den gang – som kunne ha kastet lys over saken – er døde, blant andre daværende riksadvokat og departementsråd. Tofte avviser å kommentere saken.

Aldri hørt

Daværende justisminister Mona Røkke sier til Aftenposten at hun aldri hørte om ulovlige metoder. Røkke var justisminister fra 1981 til 1985. Treholt ble pågrepet i januar 1984, og dømt i juni 1985 til 20 års fengsel.

— Jeg var til stede på tre møter der riksadvokaten orienterte om etterforskningen, men det var aldri snakk om metodebruk, så vidt jeg husker. Dette var jo også en sak under etterforskning, og da er det riksadvokaten som har ansvaret for den. Det skulle tatt seg nydelig ut om jeg begynte å blande meg inn i politimetoder under en etterforskning, sier Røkke.

Hun sier daværende departementsråd Leif Eldring nok hadde hyppigere kontakt med påtalemyndigheten under etterforskningen.

— Jeg kan jo ikke innestå for alt det han gjorde eller ikke gjorde, men Eldring var en hedersmann og en flott embetsmann.

PST-sjef Janne Kristiansen sa til Dagsrevyen i går kveld at metodene var klarert på høyeste hold, også i Justisdepartementet.

Les også

  1. Hevet over loven?

  2. - Grove lovbrudd som krenker privatlivet

  3. Stabell har styrket tro på fabrikasjon av Treholt-bevis

  4. Utvalg: - Treholt ble ulovlig overvåket

  5. PST-sjefen beklager ikke