Omsorgsarbeidere anker Aleris-dommen

Flere av de 24 omsorgsarbeiderne som delvis tapte sine søksmål mot velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris) i Oslo tingrett, anker dommen.

Fagforbundets leder Mette Nord vil anke Aleris-dommen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
  • NTB

– Vi kan ikke leve med at dommen i Stendi-saken blir stående. Vi finner oss ikke i de hårreisende arbeidsforholdene som våre medlemmer har hatt. De har jobbet opptil åtte og et halvt døgn i strekk, med bare ti timers hvile. Rovdriften på omsorgsarbeiderne har ført til at pasientene og brukerne, som har problemer knyttet til rus og psykiatri, ikke har fått den omsorgen de skulle hatt, sier leder i Fagforbundet Mette Nord i en pressemelding.

Aleris Ungplan og BOI, som i ettertid har skiftet navn til Stendi, ble saksøkt av 24 tidligere konsulenter. De har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstagere. De reiste krav om fast ansettelse og betydelig beløp i etterbetaling.

Les også

Aftenposten mener: Venstresiden forhåndsdømte i Aleris-saken

Et flertall anker

I Oslo tingrett i august ble Stendi helt frikjent i elleve av sakene, mens tolv av saksøkerne ble tilkjent økonomisk kompensasjon og fikk delvis medhold, men beløpende de er tilkjent, ble langt lavere enn kravene. Kun fire av saksøkerne fikk medhold i at de skulle ansettes fast.

Nå anker et flertall av omsorgsarbeiderne avgjørelsen.

– De 24 saksøkerne skal hver for seg ta stilling til om de ønsker å anke dommen til lagmannsretten. Et klart flertall av dem ønsker å anke med bistand fra Fagforbundet. Saksøkernes advokat Kjetil Edvardsen vil nå avklare hvor mange dette gjelder, heter det i en pressemelding fra Fagforbundet.

– I tillegg til å støtte en anke vil Fagforbundet jobbe politisk mot virksomheten til de kommersielle velferdsselskapene, sier Mette Nord.

Les også

Omsorgsarbeidere vant ikke frem i søksmål mot Aleris

Stendi: Ikke rot i virkeligheten

Stendi har følgende kommentar til anken:

– Det vi vet på nåværende tidspunkt, er at Fagforbundet har gått ut og sagt at de støtter sine medlemmer som vil anke dommen. Vi vet ikke hvem og hvor mange av saksøkerne som kommer til å anke. Dermed kan vi heller ikke kommentere dette ytterligere nå.

– Vi registrerer for øvrig at leder i Fagforbundet, Mette Nord, benytter anledningen til å komme med påstander som dommen i Oslo tingrett har tilbakevist, og som heller ikke har rot i virkeligheten, heter det i en pressemelding fra selskapet.