Behring Breivik i vitneboksen: - Jeg har tonet ned retorikken

Anders Behring Breivik fikk lov til å bruke et støtteskriv under innledningen av sin frie forklaring tirsdag formiddag.
  • Jeg har tonet ned retorikken av hensyn til pårørende og fornærmede, sa den tiltalte massemorderen Anders Behring Breivik i starten av sin forklaring.

Tiltalte tok plass i vitneboksen klokken 10.09 og fikk beskjed av dommeren om å sette seg.

Han starter nå på den frie delen av hans forklaring for retten. Han fikk tilltatelse fra tingrettsdommeren til å bruke et støtteskriv han har laget på forhånd for å starte sin forklaring.

Der gjør han rede for store deler av sin politiske ideologi.

Det er satt av fem dager til forklaringen hans.

«Kjære dommer»

— Du må være forberedt på at jeg kommer til å avbryte deg dersom du beveger deg utenfor saken, sa rettens administrator, tingrettsdommer Wenche Arntzen, til ham.

Behring Breivik startet forklaringen sin med å si «kjære dommer Arntzen».

— Jeg håper du ikke vil avbryte meg. Spørsmålet er om jeg for lov å legge rammene for mitt eget forsvar, sa han.

Han startet sin forklaring med å gjøre rede for hvordan han oppfatter bildet aktoratet og mediene har tegnet av ham:

— De forsøker å påsta at jeg er ondskpasfull og sinnssyk, at jeg er psykotisk, lider av bakteriefobi, at jeg er en barnemorder, rasist, og er fysisk og mentalt tilbakestående.

— Jeg er ikke overrsaket over disse karakteristikkene, sier Behring Breivik.

- Pressen driver kampanje mot FrP

Behring Breivik snakker i høyt tempo når han leser opp dokumentet sitt, en opplesning som er beregnet å ta 30 minutter.

Han anklager norsk presse for i 20 år å ha drevet en kampanje mot Fremskrittspartiet.

Tiltalte sier at ingen journalister taler saken til han og hans meningsfeller og at det dermed ikke eksisterer reell ytringsfrihet.

Ifølge Behring Breivik eksisterer det ikke noe demokrati i Norge og Eruopa.