Stortinget slaktet regjeringens nye plan for Forsvaret. Nå kommer kravene om hva en ny må inneholde.

Stortinget vil ha flere soldater og mer mannskap «på alle områder». Innen drøyt fire måneder må regjeringen levere en ny plan for Forsvaret.

Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la frem regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret 17. april.

Regjeringens forslag til plan for fremtidens forsvar ble regelrett slaktet da det ble lagt frem 17. april.

I tre år hadde forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og toppoffiserer i Forsvaret ropt varsku om et altfor svakt norsk forsvar. De hadde pekt ut Russland og Kina som de største truslene mot Norge. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen hadde lagt frem fire alternativer for et nytt forsvar, der han var klar på at bare det mest ambisiøse ville duge.

Men ifølge opposisjonen på Stortinget valgte regjeringen i sitt forslag å legge seg lavere enn det fjerde og siste alternativet. Ja, Forsvaret skulle styrkes, men det meste skulle skje etter de første fire årene, som er de viktigste i en langtidsplan for Forsvaret.

Et flertall på Stortinget med Ap, Frp, Sp og SV fant planen så svak at de valgte å sende den i retur til regjeringen.

Nå forteller Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget hva den vil kreve i et nytt forsøk fra regjeringen, som må foreligge innen 15. oktober.

«Mer mannskap over alt»

Dette er kravene:

  • Planen må være langt mer konkret om status og når man skal være i mål med tiltak, investeringer og beslutninger for satsinger i Forsvaret som allerede er vedtatt.
  • Det er ikke nok å fortelle at det skal legges en plan for et fremtidig sjøforsvar. Regjeringen må fortelle hva slags sjøforsvar Norge bør ha. Og Sjøforsvaret må ses i sammenheng med resten av Forsvaret.
  • Planen for opptrapping av antall soldater og andre ansatte i Forsvaret må være konkret.
  • Planen må fortelle hvordan Forsvaret skal gjennomføre innsparinger internt, innsparinger man er avhengig av for å finansiere en styrking av Forsvaret.
  • Det første forslaget var basert på valutakurser fra desember i fjor. Nå er det klart at nye investeringer og drift av nytt materiell, som er avhengig av leveranser fra spesielt USA, vil koste enormt mye mer enn hva man antok den gang. Konsekvensene av dette må konkretiseres.

Ifølge NTB, som henviser til Forsvarsdepartementet, ryker Forsvaret på en ekstra valutautgift på 750 millioner kroner per år fra og med 2021, totalt tre milliarder kroner for årene 2021–2024.

Overfor Aftenposten konstaterer både Anniken Huitfeldt (Ap) og Morten Wold og Christian Tybring-Gjedde (Frp) at antall soldater og andre ansatte må økes kraftig.

– Det må mer penger på plass og mer personell på alle områder, sier Morten Wold.

Norske soldater vil fortsatt være bundet opp i oppdrag utenlands, som her med opplæring av irakiske styrker. Det kan få alvorlige følger for beredskapen hjemme i Norge ettersom regjeringen legger seg på et helt annet nivå enn det forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mente var nødvendig.

Vil bruke penger på norsk forsvarsmateriell

Ap og Frp sier til Aftenposten at regjeringens forslag også som dokument var for svakt for å kunne vedtas som en ny plan.

Anniken Huitfeldt mener forslaget er preget av uforpliktende målsettinger og at det mangler konkrete vedtak, til forksjell fra forsvarsplanene de siste 20 år.

– Det var mer en oppramsing av status for Forsvaret enn en konkret plan for satsingen som blir nødvendig, sier Christian Tybring Gjedde.

Begge partier vil som en konsekvens av koronasituasjonen fremskynde produksjon av forsvarsmateriell. Nærmere bestemt materiell som kan lages eller settes sammen i Norge. Det ønsker også Sps Trygve Slagsvold Vedum. I april besøkte han bedriften CHSnor på Moelv, som har bidratt til Hærens nye stormpanservogner.

Morten Wold peker på at flybransjen er i krise. Han mener at Forsvaret bør sikre seg flyteknikere som kan dekke kritiske hull i støtteapparatene rundt Luftforsvarets kampfly.