Norge

Vil øremerke midler til kreftpasienter som har ventet

– Det er svært alvorlig hvis nedstengningen av pasientbehandling på sykehusene koster andre livet eller fører til at de utvikler kroniske lidelser, sier Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er åpenbart at regjeringens prioriteringer må evalueres, sier Sylvi Listhaug, finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Aftenposten skrev fredag at 320.000 pasienter har fått utsatt sykehusbehandlingen fordi mye planlagt behandling ble satt på vent da koronapasienter måtte prioriteres.

– Det er kjempebra at få personer har dødd av covid-19 i Norge, og at situasjonen er under kontroll, men konsekvensene så langt er at over 300.000 pasientavtaler er blitt utsatt. Vi kjenner ikke de fulle konsekvensene ennå, men det er åpenbart at regjeringens prioriteringer må evalueres, sier Sylvi Listhaug, finanspolitisk talsperson i Frp.

Frp vil øke sykehusbudsjettet med 1 milliard kroner utover regjeringens forslag i budsjettet for 2021. Partiet har dette som et viktig krav i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Noe bør øremerkes kreftpasienter, mener Frp.

– Mange har lojalt og stillferdig godtatt å få utsatt behandling de allerede har ventet lenge på. Helseminister Bent Høie må klart og tydelig gi beskjed nedover i systemet om at private skal benyttes for å ta unna køene, sier Sylvi Listhaug.

Etterlyser fokus på private muligheter

Frp mener private helseinstitusjoner må benyttes mer. Særlig for pasienter med lidelser innen øre-nese-hals, hjerte og lunge.

– Bygget man ned for mye kapasitet på sykehusene, og var man for sene med å bygge opp?

– Den letteste vitenskap er etterpåklokskap. Men allerede i mars var Frp tydelig på at all privat kapasitet burde tas i bruk, og at det var alarmerende å se i hvilket tempo sykehuskøene økte.

Les også

Da Norge stengte: 320.000 færre pasienter fikk sykehushjelp. 24.300 færre operasjoner. Tusenvis av tomme sykehussenger.

– Trykket på den røde knappen

Ingvild Kjerkol er helse- og omsorgspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hun sier at de vil fremme forslag om at sykehusene må få en plan for å hente inn utsatte behandlinger. Ap mener regjeringen må sørge for midler til dette i 2021-budsjettet.

– Regjeringen kom heldigvis med mer penger til sykehusene i revidert nasjonalbudsjett, slik vi ba om. Vi vil følge med på hvordan det slår ut.

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Hun sier det er forståelig at man stengte ned landet 12. mars fordi man hverken hadde smittekontroll eller nok smittevernutstyr.

– Regjeringen trykket hardt på den røde knappen og ga et kraftig signal. Da følger det et stort ansvar for å gi et like tydelig signal til sykehusene om at pasientbehandling kunne gjenopptas. 30 prosent tomme senger på de store sykehusene i begynnelsen av mai vitner om at sykehusene ikke fikk det signalet.

Sykehusdirektør: Ikke nok smittevernutstyr

Grethe Aasved er direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hun er ikke enig i at sykehusene bygget ned for mye for å forberede seg på et katastrofescenario.

St. Olavs tok ned aktiviteten før regjeringen kom med sin prioriteringsveileder, for sykehuset så at de på sikt ville mangle smittevernutstyr.

– Vi måtte ta ned driften slik at vi ikke brukte opp utstyret vi var helt avhengig av for å behandle pasienter med covid-19.

Ved St. Olavs er driften nå over normalt nivå for å ta igjen etterslepet. Ifølge Aasved håper de på å være à jour i løpet av året. En ny bølge med koronapasienter kan bli et hinder.

– Hele veien har vi prioritert kreftpasienter, og vi er faktisk blitt bedre på pakkeforløpet, sier hun.

Høie: Pasienter kontakter ikke helsevesenet

Helseminister Bent Høie (H) sier regjeringen allerede har lagt inn 5,5 milliarder ekstra i neste års budsjett, og at de følger utviklingen nøye.

– Vi vil se om det er behov for mer, men vi mente 5,5 milliarder var riktig nå.

Han understreker at forhandlingene om dette foregår i Stortinget, og vil ikke si noe mer om Fremskrittspartiets krav.

– Vi ser en nedgang i henvisninger til pakkeforløp, men det skyldes i hovedsak at pasienter ikke har kontaktet helsevesenet, ikke sykehusenes kapasitet, sier Høie.

Når det gjelder bruk av private institusjoner, er han enig med Listhaug.

– Jeg har vært så klar som det går an. Vi skal benytte oss av de private, og jeg har gjeninnført retten til fritt behandlingsvalg.

Både Frp og Ap krever klare evalueringer av nedtrappingen og konsekvenser for pasientene.

– Det er vi allerede i gang med, svarer Høie.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Sykehus