Norge

Røyk er dop, mens spray er medisin

Det er forbudt å røke hasj og marihuana, men cannabis på sprayboks er lov - med resept.

FS00049124.jpg Foto: AP

  • May Britt Brøyn
  • Stein Erik Kirkebøen

En barrière er brutt, planten er godkjent for medisinsk bruk også i Norge.

Fra november behøver du ikke trekke inn i en mørk bakgate for å handle hasj eller marihuana i skjul. Du kan gå på apoteket og kjøpe cannabis-spray. Det er ikke et rusmiddel, men en medisin. Du må ha resept, og middelet er for svakt til å gi rus. Men den lindrer noen typer smerter.

Hjelper syk sønn

Les også

Cannabisfarm i Oslo sentrum

En ung gutt et sted i Norge, vanskelig for å bevege seg, tunge spasmer, innestengt i eget hjem fordi han er kraftig angrepet av multippel sklerose (MS). Men hasj — som det er kriminelt å bruke - kan hjelpe ham.Faren er i klemme mellom en lidende sønn og det kriminelle hasjmarkedet. Til tross for skepsis mot alt som handler om narkotika, velger faren å hjelpe sønnen med å få tak i hasj.

-  Jeg har intervjuet flere i samme, umulige livssituasjon. De har slitt, og de har vært preget av bitterhet. Derfor er det fint å høre at Sativex nå vil være i handelen i løpet av noen få uker. Dette er en seier for mange MS-pasienter. De kommer til å få bedre levekår, og de slipper å bekymre seg for politiet. Nå kan de oppsøke apoteket i stedet for det kriminelle markedet for å få hjelp mot smerter og spasmer, sier sosiologiprofessor Willy Pedersen. Vi skal komme tilbake til ham.

Brukt som legemiddel

I Østen er cannabis i forskjellige former brukt som legemidler i hundrevis, kanskje tusenvis, av år. I Vesten er planten de siste 50 årene først og fremst sett på som et rusmiddel.

Rusbruken har ført til forbud mot cannabisprodukter i de fleste land. Men i de siste årene har det skjedd en liten revolusjon i synet på cannabis.

Motkreftene, som har hevdet at milde narkotiske stoffer ikke er farligere enn nikotin og alkohol og at de derfor bør legaliseres, har vunnet frem noen steder. Det samme har de som har kjempet for at cannabisprodukter bør frigis til medisinsk bruk.

-  Generelt kan vi si at rusvirkning indikerer at de har en effekt, og at de inneholder stoffer som motsvarer stoffer som finnes i kroppen i mindre doser. Hvordan denne effekten er, er på mange områder svært omdiskutert, sier fagdirektør Steinar Madsen ved Statens Legemiddelverk, som i sommer godkjente og ga markedsføringstillatelse for legemiddelet Sativex i Norge. MS-pasienter vil snart kunne få tilgangen på sprayen på apoteket mot resept. Det har tatt sin tid.

Les også

USA: Halvparten vil legailsere cannabis

- Mye av motstanden mot bruk av cannabisprodukter er nok drevet av moralisme og skepsis overfor å bruke et narkotisk stoff som medisin, sier Jørgen Gustav Bramness, professor ved Senter for rus— og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo. - Jeg tror noen pasienter, spesielt med MS, vil ha nytte av cannabis. At det i tillegg også kan gi litt glede eller eufori, gjør at mange blir skeptiske. Men det skal da ikke diskvalifisere et godt preparat, sier Bramness.

- Det mest overraskende ved at norske helsemyndigheter nå har godkjent Sativex som registrert legemiddel med markedsføringstillatelse, er at det er et naturprodukt basert på en ekstrakt. En ekstrakt klarer ikke å oppnå en så stabil renhet som kravet er til andre legemidler, sier Bramness.

Tusenvis av brukere?

- Vi regner at 8000 lider av MS i Norge og at 90 prosent av dem sliter med spasmesmerter. Kanskje kan sprayen hjelpe halvparten av dem, 3-4000 personer, sier informasjonsleder Olav Førde i MS-forbundet. Han mener sprayen er en gladmelding til MS-pasientene. - Helt klart. Det finnes få legemidler mot MS-smerter, så når det kommer noe som ser ut til å kunne hjelpe mange, så er vi veldig fornøyde.

- Ikke redd for at medlemmene dine skal bli narkomane?

- Nei. Snarere tvert imot, mange som i dag må gå på sterke, vanedannende smertestillende midler som morfin, kan trappe ned eller kutte ut dem til fordel for den nye sprayen. Det vil bidra til å bedre livskvaliteten til mange MS-pasienter. Faren for avhengighet er veldig, veldig liten, sier Førde.

Les også

København får ikke selge cannabis

Diskusjonen om cannabis’ effekt som legemiddel går høyt i mange fora. Og det er slett ikke bare rusrør. Selv om motstanden mot å legalisere cannabis til vanlig bruk fortsatt er stor, blant annet mener motstanderne det vil føre til flere ulykker og sløvere elever og arbeidere, så vinner liberalerne frem flere steder. Flere land har legalisert hasj og marihuana til medisinsk bruk. - Så vidt jeg kjenner til, er Sativex det første eksemplet på at man har klart vitenskapelig å påvise positiv medisinsk effekt av et legemiddel basert på cannabis, sier sjefsfarmasøyt Peter Berg Nielsen i legemiddelfirmaet Almirall, som selger middelet.

Skeptisk

Madsen i Legemiddelverket er mer skeptisk enn mange av dem som blogger for fri hasj:

- Hasj og marihuana er blitt brukt mot mange tilstander. Det kan se ut som om de har en gunstig virkning på noen MS-pasienter ved at de motvirker muskelkramper og -spasmer. I noen land er de godkjent som appetittvekkende midler for blant annet AIDS-pasienter. De er forsøkt brukt mot Alzheimer og hjertelidelser.

- Kreft?

- Også mot kreft, men her finnes det så vidt jeg kjenner til ingen dokumentert effekt, sier Madsen, som ikke frykter at legemidlet som nå blir å få kjøpt på resept i Norge, skal bli misbrukt som rusmiddel.

-  Det er lave konsentrasjoner av cannabis. Tatt som en spray som brukes under tungen, gir den ingen rusvirkning. Dessuten er den dyr. Norske pasienter som allerede bruker Sativex på godkjennelsesfritak, betaler 40 0000-50 000 kroner i året. Vi vurderer faren for avhengighet som liten.

- Har det effekt?

- Det er ikke noe vidundermiddel, men det kan ha god effekt på noen pasienter. Her må man rett og slett prøve seg frem i noen uker og se, sier Madsen.

Dominoeffekt?

Skeptikerne frykter dominoeffekten: Ved å lage medisin basert på cannabis åpner man for medisinsk bruk av hasj og marihuana som igjen åpner for full legalisering. Nå skal vi tilbake til professor Pedersen, som blant annet har skrevet boken «Cannabiskulturen», og ikke tror på dominoteorien:

- Jeg tror det er langt frem til legalisering av hasj og marihuana i Norge. Men dette kan være et steg på veien mot en mer balansert bedømming av stoffene. Kanskje kan vi tone fordømmelsen ned, og se at disse stoffene kan ha flere sider.

Han mener å ha sett en endring i holdningen til cannabis de siste årene:

Les også

En av fem mener at dette bør være lov

- Fra å ha vært ansett som ett av de farligste russtoffene, ser mange det nå som mindre farlig enn alkohol og nikotin. Og så får det stadig større oppmerksomhet som legemiddel, spesielt i USA.Pedersen mener Sativex kan være relevant for flere former for sykdom og lidelse. Men ikke for alle:

- Nei, særlig i USA kan det se ut til at cannabis-baserte produkter i økende grad også brukes til behandling av for eksempel angst og søvnproblemer. Det er neppe klokt. Det er fint at dette produktet er blitt tilgjengelig, det betyr at den moralske panikken som en gang grep mange, nå ser ut til å flate ut. Men det er ingen grunn til å åpne for ukritisk bruk av andre cannabisprodukter. Foreløpig er det heldigvis få talsmenn for dette i Norge.