To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp

En undersøkelse blant jordmødre viser at nesten to av tre av jordmødrene ved Ahus nylig har vurdert å si opp på grunn av arbeidspresset.

To av tre jordmødre ved Ahus i Akershus har vurdert å si opp jobben i nyere tid, ifølge undersøkelse.

Tallene fra en undersøkelse blant medlemmer i Den norske jordmorforening fra tidligere i år vil om kort tid bli publisert i Tidsskriftet for jordmødre. Der går det frem at svært mange av de ansatte jordmødrene ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har vurdert å si opp stillingen sin.

I alt 65 prosent av de ansatte svarer at de har vurdert å si opp jobben i nyere tid. 8 av 10 som oppgir det, sier at det er på grunn av manglende samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser, skriver Dagsavisen.

Det tilsvarende tallet for jordmødre ved Oslo universitetssykehus er 47,17 prosent.

Ahus er med sine 5000 fødsler årlig et av de sykehusene med flest fødsler i Norge. Mange jordmødre har allerede sluttet.

– Av 140 jordmødre på Ahus har mellom 27 og 30 sluttet de siste to årene. Det er mye, og det skyldes arbeidspresset, sier foretakstillitsvalgt Anette Johannessen for Den norske jordmorforening ved Ahus.