Norge

102.000 barn er fattige i Norge

Over 102.000 barn vokste i 2010 opp i lavinntektsfamilier, viser en ny rapport fra Nav. Innvandrerbarn er overrepresentert. Fire av ti fattige barn har innvandrerbakgrunn.

  • Ntb

Antall barn i lavinntektsfamilier var i 2010 over 102.000, ifølge EUs lavinntektsdefinisjon. I perioden fra 2008 til 2010 tilhørte 74.300 barn i Norge husholdninger som hadde vedvarende lav inntekt. Denne andelen har vært uendret de siste årene, skriver Dagsavisen.

Antall barnefamilier med lav inntekt har totalt sett økt de siste årene. Likevel har de opplevd en betydelig lønnsøkning og fått en klar forbedring i sine materielle levekår, viser den nye Nav-rapporten «Fattigdom og levekår i Norge».

Les hele saken med abonnement