Oljefondets femte beste kvartal noensinne

Oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga fondet en avkastning på 7,2 prosent, tilsvarende 199 milliarder kroner, i tredje kvartal 2010.

Les også:

Norges Bank pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, la torsdag formiddag frem rapporten for tredje kvartal i år.

Lederen for forvaltningen av fondet, Yngve Slyngstad, forteller at aksjemarkedene kom tilbake i denne perioden.

Han rapporterer om en avkastning på 7,2 prosent, tilsvarende 199 milliarder kroner på de tre månedene. Dette er den femte høyeste avkastningen noensinne.

— Aksjemarkedene kom tilbake i tredje kvartal, og alle sektorene fondet er investert i hadde oppgang, sier Yngve Slyngstad.

Mindre frykt

Han sier Europa gjorde det aller best.

Fondets aksjebeholdning fikk en avkastning på 9,8 prosent i kvartalet, målt i internasjonal valuta, mens rentebeholdningen fikk en avkastning på 3,4 prosent.

Samlet var avkastningen 0,4 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseportefølje.

- Bedre inntjeningstall enn ventet fra en rekke selskaper og mindre frykt for et økonomisk tilbakeslag i Europa, bidro til oppgangen i aksjemarkedet, sier Slyngstad.

— I løpet av tredje kvartal avtok også noe av usikkerheten rundt statsgjeld i noen søreuropeiske land.

Olje- og gass

Av aksjeinvesteringene var det materialsektoren, olje- og gassindustrien og telekombransjen som gjorde det best.

Den enkeltinvesteringen som fondet fikk høyest avkastning på, var investeringen i oljeselskapet BP.

Fondet var 60,4 prosent investert i aksjer og 39,6 prosent investert i rentepapirer ved utgangen av tredje kvartal.

Markedsverdien av fondet steg med 116 milliarder kroner til 2 908 milliarder kroner i tredje kvartal.

Fondet fikk en avkastning på 199 milliarder kroner i kvartalet, mens tilførslene fra staten utgjorde 49 milliarder kroner. En oppgang i kronekursen reduserte isolert sett markedsverdien med 132 milliarder kroner.

Kjøpe i storbyene

Det ble i dag kjent at fondet har kjøpt eiendom i Regent Street i London. Slyngstad fortalte på dagens pressekonferanse at eiendomsavdelingen i stor grad vil bygges opp i London.

- Vi ønsker å konsentrere oss om de store markedene og har begynt å se på muligheter i Tyskland. Vi vil gå etter store investeringer i store byer i store land, sier Slyngstad.

Han sier de også vil bygge opp eiendomskontor i New York og Asia.

— Vi vil være forsiktige med å investere i eiendom i de fremvoksende økonomier, sier Slyngstad.

Les også: