Norge

Reisende de var i kontakt med på Gardermoen, ble satt i karantene i to uker. Selv fikk HV-soldatene beskjed om å dra rett hjem.

– Det er hårreisende dårlig smittevern at vi ikke ble satt i karantene, sier en 33-åring i Heimevernet. Han var nylig med på å ta imot 30.000 reisende fra utlandet. Forsvaret sier de har fulgt reglene.

Lørdag sto Heimevernssoldater klare på Gardermoen for å ta imot folk som ankom Norge fra land utenfor Norden. De reisende ble satt i karantene – men ikke Forsvarets personell.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Ved midnatt sistlørdag ble 33-åringen innkalt av Heimevernet for å hjelpe til i arbeidet med å nekte utlendinger innreise på Gardermoen.

Han og flere av de andre 40–60 mannskapene som utførte oppdraget, reagerte sterkt på at de ikke ble pålagt karantene etterpå.

Klokken fem om morgenen sto de klare til å håndheve de nye reglene som ble innført for å hindre smitte av koronaviruset fra utlandet.

De fikk utdelt engangshansker og håndsprit. Men selv om de fikk instruks om å holde minst en meters avstand til de 30.000 utenlandske og norske reisende de tok imot fra lørdag til tirsdag, viste det seg umulig å gjennomføre i praksis.

Pennene gikk på rundgang

Utlendingene ble vist til én kø, nordmenn til en annen. De som tok imot folk fra utlandet, var i dialog med dem, hjalp til med å fylle ut skjemaer og så videre. Pennene gikk på rundgang.

– Bordplater ble berørt av mange hender, forteller 33-åringen.

Friske reisende fra utlandet ble returnert så fort som mulig. Norske reisende skulle umiddelbart ut i 14 dagers hjemmekarantene. Men det gjaldt ikke HV-soldatene: Da oppdraget var utført, fikk de høre at karantene ikke var nødvendig for dem.

Ble ikke hørt

– Mange av oss var svært kritiske til dette, men det ble avvist av befalet. Begrunnelsen var at vi ikke ble utsatt for mer smitte enn folk blir i dagliglivet. Men slik er det bare i teorien. Det var ikke mulig å overholde reglene om å holde god avstand, slik situasjonen var, sier han.

– Vi ble ikke hørt.

Noen var engstelige fordi de skulle hjem til familiemedlemmer i risikogrupper. Andre har en jobb der de møter folk til daglig.

– Det er ikke alle som har mulighet til å pålegge seg selv karantene, sier 33-åringen fra Viken.

Selv har han gjort det og har for tiden hjemmekontor. Han føler seg langt fra sikker på at han ikke ble smittet under oppdraget.

Han presiserer at det føltes fint å gjøre en innsats for landet, og at han ellers synes at oppdraget gikk veldig bra, selv om det ble lite søvn og mye hektisk jobbing.

Forsvaret: Ikke grunnlag for karantene

Sanitetsbefalet i Heimevernet sendte brev til soldatene etterpå fordi det var kommet spørsmål om det var trygt å reise hjem til familiene.

Her står det at bare de som har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19, skal settes i karantene. Nærkontakt defineres som å ha vært mindre enn to meter fra en som får påvist smitte, i mer enn 15 minutter.

«Oppgavene inne i ankomsthallen gikk ut på å lose folk gjennom poster som varierte fra bare å peke dem i riktig retning, eller sjekke papirer og pass som varte fra noen sekunder til noen få minutter. Instruksen om å holde avstand skal ha vært overholdt, og hansker skulle brukes av dem som håndterte dokumenter. Dette gir ikke grunnlag for karantene», heter det.

Gjorde fortløpende vurderinger

Oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen, kommunikasjonssjef i Heimevernet, skriver i en e-post at vurderinger om smittevern er gjort fortløpende av Forsvarets leger i samråd med Avinor og Ullensaker kommune, som er ansvarlig for smittevern på Oslo lufthavn.

– Det er vurdert at arbeidet i ankomsthallen ikke utgjorde en risiko som tilsa behov for smittevernutstyr. Det er heller ikke vurdert at Heimevernets personell var utsatt for en større risiko enn øvrig personell på Oslo lufthavn. Vurderingen er at det ikke er behov for å sette Heimevernets personell i karantene, skriver han.

Kommuneoverlege i Ullensaker, Lars Meyer-Myklestad, sier i en e-post at de hele tiden, både før og etter innsetting av HV-styrkene, har forholdt seg til retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Karantene
  3. Gardermoen
  4. Heimevernet
  5. Koronaviruset