Folkehelseinstituttet ber deg tenke deg om før du besøker bestemor på sykehjem

De eldste eldre er de mest utsatte for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset. Folkehelseinstituttet ber besøkende tenke seg om før de går inn i sykehjemmene.

– Sykehjem må beskyttes mot smitte, sier FHI og skjerper rådene for besøk.

Tall fra Kina viser at de eldste og de som allerede har andre sykdommer, er mest utsatte for å bli alvorlig syk og dø av det nye koronaviruset.

Mens dødeligheten var 0,2 prosent for folk under 40 år, var den på 14,8 prosent for smittede over 80 år, ifølge en studie fra det kinesiske smittevernkontoret.

Det samme ser man i Italia, som er det landet i Europa som er hardest rammet av koronaviruset. En fersk studie fra Istituto superiore di Sanità viser at gjennomsnittsalderen på de døde var 81 år, og at flertallet også hadde andre sykdommer.

  • 14,1 prosent av de døde var over 90 år.
  • 42 prosent var mellom 80 og 89 år.
  • 32,4 prosent var mellom 70 og 79 år.

Snittalderen for de døde var høyere blant kvinner enn menn, ifølge studien, som baserer seg på 105 av de 148 dødsfallene som har vært i landet, skriver instituttet.

FHI skjerper rådene

Det betyr at det er svært viktig for helsevesenet å hindre smitte inn på sykehjemmene.

Folkehelseinstituttet (FHI) skjerpet torsdag rådene til de som ønsker å besøke sine foreldre, besteforeldre eller andre slektninger på sykehjem.

Særlig anbefaler de at personer som har vært i områder med vedvarende spredning i de siste 14 dagene, ikke besøker helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig.

– Sykehjemmene må beskyttes

– Sykehjem må beskyttes mot smitte. Beboere på sykehjem kan bli smittet av ansatte eller besøkende som har vært i kontakt med beboere, står det i FHIs nye råd.

Besøkende må derfor vurdere om de kan utgjøre en smitterisiko, eventuelt sammen med helsepersonell.

Fredag formiddag er i underkant av 100 personer smittet med koronaviruset i Norge, ifølge Helsedirektoratet. Fremdeles er de fleste smittede unge og voksne. Så langt FHI kjenner til, er ingen eldre mennesker på institusjon rammet.

Det er viktig at eldre ikke blir utsatt for smitte, og FHI ber sykehjemmene henge opp informasjon om innskjerpede besøksråd ved inngangspartiene på eldreinstitusjonene.

På døren til akuttgeriatrisk avdeling på Ullevål sykehus har det kommet opp advarsel til folk som har vært i risikosonen for koronaviruset.
Les også

Tall fra Kina tyder på at menn kan være mer korona-utsatt enn kvinner. Det kan ha én viktig forklaring.

I tillegg presiserer FHI hvordan de ansatte skal håndtere sykehjemspasienter som kan være smittet.

Særlig må de observeres med tanke på feber, hoste eller andre luftveissymptomer i 14 dager etter siste kontakt med en person som har fått påvist koronaviruset.

2000 pårørende i Bærum får mail eller SMS

I Bærum kommune får 2000 pårørende mail eller SMS med samme budskap: Ikke kom på besøk hvis du er syk.

– Man bør ikke komme på besøk på sykehjem om man er syk, det er en oppfordring som gjelder generelt. Men nå minner vi på det spesielt og har valgt å gå ut med informasjon, sier kommunaldirektør Kristin Nilsen til Budstikka.

Les også

Legevakten får varsler om at korona-karantene brytes

Les også

Tall fra Kina tyder på at menn kan være mer korona-utsatt enn kvinner. Det kan ha én viktig forklaring.

Tror de fleste sykehjem kan håndtere smitte

– Burde ikke sykehjemspasienter man frykter er smittet eller er diagnostisert som smittet, bli isolert på sykehus?

– De aller fleste norske sykehjem vil klare å håndtere koronasmitte. Vi har mange dyktige ansatte i sykehjemmene, sier seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle ved seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet.

Hun tror likevel at noen sykehjem vil sende koronasyke pasienter til sykehus.

– Men først og fremst ønsker vi jo å beskytte beboere på sykehjem som er en klar risikogruppe, sier hun.

Dersom en sykehjemspasient er smittet, får ikke vedkommende gå ut av eget rom.

– Hva med beboere som har hatt besøk av noen med smitte?

– Hvis det er mistanke om smitte av det nye koronaviruset hos en beboer, må lege gjøre en klinisk vurdering av beboeren og vurdere om beboeren kan bli værende på sykehjemmet eller må overflyttes til sykehus, svarer hun.