Høyesterett skal behandle forvaringsdom for voldtekter

En voldtektsdømt mann i begynnelsen av 30-årene får neste uke behandlet anken sin i Høyesterett.

En voldtektsdømt mann i begynnelsen av 30-årene får neste uke behandlet anken sin i Høyesterett.
  • NTB

Både Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett har kommet til at han skal dømmes til forvaring for grov voldtekt i en bolig i Brumunddal høsten 2017, skrev Hamar Arbeiderblad i januar.

Da lagmannsretten behandlet saken i fjor høst, ble straffen skjerpet til forvaring i sju år, med fire år og 10 måneder som minstetid.

Mannen fra Løten ble også i 2011 dømt for grov voldtekt. Straffen ble da satt til to år og tre måneder. Etter det fikk han en annen dom for en voldsepisode han var innblandet i rett etter at han var løslatt fra sin første voldtektsdom.

Både tingretten og lagmannsretten kom til at det er stor fremtidig risiko for at han kan bli innblandet i ny og lignende grov kriminalitet.

Advokat John Christian Elden fører saken i Høyesterett, som behandler den torsdag 23. april. For påtalemyndigheten møter konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen.

Høyesterett opplyser at saken, som vil gå for lukkede dører, gjelder om forvaring skal idømmes for gjentatte voldtekter.