Oslo får 755 millioner i krisetilskudd: – Det er ikke nok

Oslo-politikerne er glade for tilskudd, men de forventer mer.

Oslo er hardt rammet av koronakrisen. Nå kommer det første ekstra økonomiske tilskuddet. Politikerne mener at de 755 millionene bare må være en begynnelse.

Nikolai Astrup vil mandag offentliggjøre hvor mye kommunene får i ekstra statlig tilskudd i en vanskelig periode. Vi vet nå hvordan Oslo kommer ut etter at ministeren har fordelt 6,15 milliarder til kommuner og fylkeskommuner.

Oslo får til sammen 755 millioner kroner. Det såkalte rammestilskuddet er på 443 millioner kroner. Samtidig blir det gitt 280 millioner kroner i kompensasjon til kollektivtrafikken og 32 millioner kroner til det som kalles bedriftsintern opplæring.

Høyres gruppeledere i bystyret, Øystein Sundelin, er glad for at det kommer statlig økonomisk hjelp. Men samtidig er ikke jubelen entydig.

Øystein Sundelin er leder av Høyres bystyregruppe.

– Det er helt avgjørende at dette kommer nå, og dette må Oslo kommune ha. Men det er ikke nok. Det trenges mer, sier Sundelin.

Skatteinntektene svikter, ekstra utgifter til kriseløsning og kriseberedskap renner på, kollektivtrafikken har ikke kunder og får knapt billettinntekter. Kommuneøkonomien er anstrengt. Byrådet må bygge om budsjettet, og finansbyråden er klar på at 755 millioner kroner ikke er nok.

Starten

– 755 millioner kroner til Oslo er en start, kommentere finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i en e-post til Aftenposten.

Einar Wilhelmsen er finansbyråd i Oslo.

Han er glad for at dette krisetilskuddet kommer nå.

– Det er bra at Stortinget ikke lyttet til regjeringen som ville vente helt til revidert nasjonalbudsjett langt ut i mai med å støtte opp om kommunene. I den krisen vi er i nå, er det viktig at Kommune-Norge holder aktiviteten oppe, da må vi vite at vi har penger, sier Wilhelmsen.

MDG-politikeren er opptatt av at kollektivtrafikken får sin del av krisepengene. Det er satt 280 millioner til dette i denne omgang.

– Ruter taper flere hundre millioner kroner i måneden på grunn av lavere billettsalg. Midlene som kommer nå dekker bare en del av dette tapet. Jeg forventer at staten kommer tilbake til oss i revidert nasjonalbudsjett, og når vi ser hvor omfattende og lang krisen blir.

Krisebudsjett

Opposisjonen er nå klar til å gå løs på nye budsjettrunder.

– Dette gjør det litt enklere å være kommunepolitiker, men så må vi brette opp ermene og starte omstilling. Vi må bruke denne våren til å jobbe frem et krisebudsjett. En pensjonsreform og omstrukturering som reduserer byråkrati tror jeg er elementer som må diskuteres. Også må vi ha større grad av offentlig/privat samarbeid for å redusere kommunens kostnader, sier leder av Høyres bystyregruppe Øystein Sundelin.