Koronaepidemien har endret preg i Norge: Flere kvinner tester positivt

Mens de første koronasmittede i Norge i stor grad var mannlige skiturister, rammes nå andre befolkningsgrupper. Det kan få betydning for dødeligheten.

De siste dagene har flere kvinner enn menn testet positivt på koronaviruset.

Relativt unge menn var overrepresentert blant de første som kom hjem med koronasmitte til Norge. Flesteparten hadde vært på skiferie i Italia og Østerrike.

Helsemyndighetene trekker dette fram som en mulig forklaring på at epidemien har utviklet seg så forskjellig i de skandinaviske landene.

– Jeg tror at det er noe av det vi ser i forholdet mellom Sverige, Norge og Danmark. At epidemien kanskje har slått til i ulike befolkningsgrupper, ulike aldersgrupper, og kanskje også i Sverige knyttet til en innvandrerpopulasjon, som det har vært snakk om, som gjør at de har vært mer utsatt enn den første bølgen vi så i Norge, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

I Norge er 4.509 bekreftet smittet og 39 døde, mens tallet i Sverige er 4.435 smittede og 180 døde. I Danmark er 2.860 smittet og 90 døde. Mange har spekulert på om ulike i smittevernsregimer kan forklare forskjellene, men det er for tidlig å si.

Venter stigning i antall døde

Siden det tar noen uker fra folk blir smittet, til sykdommen eventuelt utvikler seg til det mest alvorlige stadiet, er det først nå man ser endringer i gruppen som er hardest rammet i Norge.

– Det er en liten økning i gjennomsnittsalder på dem som er i intensivbehandling. Det er et tegn på at vi nå kanskje får flere smittede i den øvrige delen av befolkningen, enn i første omgang, da de første smittede kom hjem til Norge, sier Forland.

Når alderen øker blant de smittede, er det også en fare for at flere dør, siden de oftere rammes hardere.

– Vi ligger ennå på et treukers etterslep, som gjør at vi venter en stigning i antall innlagte og antall døde i ukene framover, sier han.

Flere kvinner

Til nå har gjennomsnittsalderen for de 168 som har fått intensivbehandling i Norge vært 60 år. Hele 76 prosent av dem har vært menn.

Menn har også vært overrepresentert blant de smittede.

Da Norge hadde rundt halvparten så mange smittede, 22. mars , var 55 prosent av dem menn og 45 prosent kvinner. Nå har imidlertid kvinneandelen steget til 49 prosent, ifølge den siste dagsrapporten fra FHI tirsdag.

– Vi ser at forskjellen mellom antall kvinner og menn er jevnet ut. I den senere fasen har vi testet flere positive kvinner enn menn, sier fagdirektøren.

Han forklarer det slik:

– Det kan være tegn på at menn har kommet tilbake fra gutteturen og smittet sine koner. Som kanskje også jobber i helsevesenet. Vi har også testet mye mer aktivt blant helsepersonell, og der er det en overvekt av kvinner. Så her er det noen temaer med kjønn og fordeling i tid, som sprer seg litt, og gjør at epidemien etter hvert får et litt annet preg

Skjermer risikopasienter

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NTB at vi må være forberedt på en endring i hvem som rammes av sykdommen. Han understreker at det nå er innført tiltak for å beskytte de eldste og de med størst risiko for komplikasjoner.

– Hvis vi lykkes med det, vil vi jo fortsatt i all hovedsak ha pasienter som ikke er i risiko som er smittet. Men vi kan jo naturligvis frykte at dette glir litt over i hverandre, sier han.

Guldvog utelukker heller ikke at dette kan være noe av årsaken til at epidemien har utviklet seg forskjellig i Norge og Sverige.

– Vi kan ikke se bort ifra det. Det at vi fikk så mange folk som var unge og friske og kom tilbake fra alpeferie, har jo påvirket hvem som har hatt behov for helsetjenester i Norge disse første ukene. Mange av dem har vært relativt friske, og da forventer vi også en ganske god prognose når de behandles i sykehus og intensivavdeling.

Han legger til:

– Samtidig vil jeg si at det er en god del av dem som har vært behandlet i Norge, som også er blant dem som har risiko forbundet med covid-19.