Norge

Kraftig økning i arbeidsledige innvandrere i mars

Andelen helt ledige innvandrere økte fra 5,5 prosent i februar til 17,7 prosent i mars. Men i resten av befolkningen var økningen nesten dobbelt så stor.

  • NTB

I absolutte tall var det en økning fra 26.820 helt ledige blant innvandrere i februar 2020 til 87.200 i mars, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er over en tredobling av antallet ledige innvandrere. I befolkningen for øvrig var veksten mye større, fra 38.600 til 213.100, det vil si en nesten dobbelt så stor vekst. Ledighetsprosenten gikk her opp fra 1,7 til 9,1 prosent.

I februar utgjorde innvandrere 41 prosent av de ledige, mens denne andelen er gått ned til 29 prosent i mars. Denne endringen skyldes ifølge SSB i all hovedsak koronasituasjonen.

Mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger som følge av koronatiltakene, og SSB regner med at flesteparten av disse være tilbake i arbeid så snart tiltakene er opphevet.

I prosent er forskjellen mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt noe mindre. I februar var ledighetsprosenten 3,2 ganger så høy blant innvandrere, mens den i mars var 1,9 ganger så høy.

Blant innvandrere er det folk fra østeuropeiske EU-land, Asia og Afrika som har størst ledighet.

Oslo var fylket med høyest ledighet blant innvandrere i mars med 19,5 prosent. Deretter følger Innlandet og Vestfold og Telemark. Nederst på listen finner vi Nordland, med 15,8 prosent. Dette fylket hadde også lavest ledighet i befolkningen ellers.

Les også

  1. LO og NHO: Krever at arbeidsledige skal få studere

  2. Kraftig økning i koronasmitte blant innvandrere i Norge

  3. Oslos smittetall halvert siden påske – men Raymond Johansen vil ikke åpne ølkranene – ennå

Les mer om

  1. Innvandring
  2. SSB