Norge

Skattedirektøren innrømmer skattetabbe for 17.500 Nav-klienter

Skattedirektør Hans Christian Holte innrømmer at NAV-klienter ikke har fått tilbake skattepenger de har krav på.

Skatteetaten bekrefter overfor NRK at de har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på.

  • Ingeborg Moe
    Ingeborg Moe
    Journalist

Det er NRK som avslører saken fredag morgen.

– Jeg beklager at dette har skjedd, sier skattedirektør Hans Christian Holte til kanalen.

Dette gjelder altså personer som har betalt tilbake ytelser til NAV. De har betalt skatt av ytelsene de fikk, men har ikke fått tilbake skatten som er trukket på ytelsen de senere betalte tilbake.

Skatteetaten opplyser at beløpene det er snakk om er i størrelsen 500 kroner til 5000 kroner per person i skatt

– Men vi vet også at det er beløp som er betydelig høyere, skriver etaten på sin hjemmeside.

Fikk ikke med seg NAV-beskjed

Ifølge NRK var det først da de stilte spørsmål til Skatteetaten om problemstillingen at etaten undersøkte saken. Nå har etaten funnet ut at 17.500 personer er rammet av feilen.

Fra 2016 har NAV sendt meldinger til Skatteetaten når folk har betalt tilbake ytelser etter krav om tilbakebetaling. Skatteetaten skal altså ha fått beskjed om at folk har gjort opp for seg. Nå innrømmer Skatteetaten at de ikke alltid har fått med seg dette og at rutinene har vært mangelfulle. Dermed har ikke skatteberegningen blitt endret.

– VI har avdekket flere saker der vi må justere skatteberegningen, sier skattedirektøren til kanalen.

Skatteetaten nevner selv følgende eksempel på feil: En person har fått utbetalt 15.000 i trygd og har betalt 3000 kroner i skatt av dette. Vedkommende får altså utbetalt 12.000 kroner.

Så får personen beskjed om at trygden er feilaktig utbetalt og betaler hele beløpet, 15.000 kroner, tilbake. Da skulle vedkommende også fått tilbake de 3000 kronene han eller hun betalte i skatt.

Men det har ikke skjedd.

Avsløringen kommer i kjølvannet av at NAV har innrømmet at de har feiltolket EØS-regelverket i forbindelse med utbetaling av sykepenger. Personer som har mottatt sykepenger har urettmessig blitt straffet hvis de har tatt med seg ytelsen til et EU-land.

Noen av de 17.500 sakene som Skatteetaten nå skal se på, er også inkludert i de 2400 sakene som skal tas opp på nytt etter trygdeskandalen rundt EØS-regelverket, ifølge NRK.

Lover opprydning før jul

Hvert år de siste fem årene har NAV krevd tilbake rundt en milliard kroner fra folk som har fått ytelser. Det blir trukket skatt av disse pengene på lik linje som fra lønnsmottagere.

Skatteetaten sier at de vil gå ut med informasjon til alle det gjelder før jul og lover å rette opp så snart som mulig.

– Vi vet hvem det gjelder, de berørte vil bli kontaktet av Skatteetaten før jul og vil motta nye skatteoppgjør. De vil få tilbake tidligere betalt skatt dersom de har krav på det, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Skatteetaten
  3. Hans Christian Holte