Norge

Kampen om tungtvannet: Hva skjedde i virkeligheten?

Diskusjonen om fakta og fiksjon har gått høyt. Her er noen av de viktigste frihetene filmskaperne har tatt for å fortelle historien bak kampen om tungtvannet. Episode for episode.

 • Arnfinn Mauren

Rekordmange seere har fulgt de norske sabotørene fra annen verdenskrig i NRK-serien Kampen om tungtvannet . Men i ethvert TV-drama basert på faktiske hendelser, er det av ulike grunner nesten ingenting som er helt nøyaktig slik det var i virkeligheten.

Her får du sant og usant om scener, personer og hendelser — episode for episode:

Episode 1:

I TV-serien:

Seerne introduseres for Norsk Hydros generaldirektør Bjørn Henriksen, som flytter til Rjukan sammen med sin danske kone – slik at han kan følge produksjonen ved Vemork-fabrikken.

Hydrodirektør Bjørn Henriksen, spilt av Dennis Storhøi, har en svært sentral rolle i serien.
 • Professor Leif Tronstad, en av Norges fremste eksperter på tungtvann på den tiden, drar til England. Der blir han møtt, på et fortau en mørk kveld i London, av den britiske etterretningsoffiseren Julie Smith. Hun blir presentert som sjef for britenes militære operasjoner i Norge.
  Fakta:

Norsk Hydro hadde ingen direktør ved navn Bjørn Henriksen. På det tidspunktet handlingen i serien er hentet fra, var Bjarne Eriksen generaldirektør i Hydro. Hverken han eller andre Hydro-direktører var på Vemork før og under tungtvannsaksjonen.

Den britiske etterretningsoffiseren Julie Smith, spilt av Anna Friel, er i serien professor Leif Tronstads (Espen Klouman-Høiner) overordnede.
 • Da Leif Tronstad kom til England ble han ikke møtte av noen kvinne fra noe britiske etterretningsorgan. Ingen kvinne hadde en sentral rolle i planleggingen av tungtvannsaksjonen. Tronstad kom først til Skottland, med fly fra Sverige. Derfra tok han toget til London, hvor han møtte representanter fra Forsvarets overkommando – før han kom i kontakt med britene.

Episode 2:

I TV-serien:

 • Leif Tronstad blir tatt med til et militært treningssenter i Skottland, hvor han introduseres for «Operasjon Freshman». Tronstad får i oppgave å plukke ut fire nordmenn til en fortropp.
  De fire blir sluppet ut i fallskjerm sammen med forsyninger i sylinderformede containere som de sleper etter seg i snøen.
Etter flydroppet måtte sabotørene frakte med seg utstyr og forsyninger. Men skjedde det slik?
 • Like etterpå blir 41 britiske soldater sendt til Norge i glidefly – for å sprenge tungtvannsfabrikken. De styrter, vraket blir funnet av tyskerne og de britiske soldatene henrettes på stedet. En soldat tar livet av seg med en cyanidpille – før tyskerne rekker å skyte ham.
 • Professor Heisenberg, som leder det tyske, kjernefysiske programmet, møter sin mentor, atomfysikeren Niels Bohr i København. Sammen går de i hagen og samtaler på engelsk.
  LES OGSÅ:
Les også

Slik gikk det da vi fulgtetungtvannheltenes skispor

Fakta:

 • Nordmennene fikk sin trening forskjellige steder i Storbritannia, blant annet i Skottland. Men mesteparten av treningen forut for tungtvannsaksjonen foregikk i Brickendonbury, ca. 40 kilometer rett nord for London.
  De fire i fortroppen slepte ikke containerne. Utstyr og forsyninger ble pakket om i sekker og lagt på sleder.
Dette er en av seriens mest omdiskuterte scener. På TV tar den britiske soldaten i forgrunnen sitt eget liv med en cyanidpille, mens hans kamerater som overlevde flystyrten, henrettes av tyske soldater på stedet.
 • De britiske soldatene som overlevde flystyrtene ble fraktet til forskjellige steder i Norge, blant annet til Egersund og til Grini. Der ble de avhørt og torturert. De siste ble henrettet i Trandumskogen 18. januar 1943 – to måneder etter styrten. Det er ikke kjent at noen av soldatene tok sitt eget liv med cyanidpiller.
 • Det er ikke fastslått med sikkerhet hvilke språk Heisenberg og Bohr snakket under møtet i København. Noen mener at de snakket tysk, andre dansk – fordi Heisenberg forsto dansk. Men engelsk snakket de mest trolig ikke.

Episode 3

Den tyske professoren og nobelprisvinneren Werner Heisenberg, spilt av Christoph Bach. Arbeidet han med å utvikle en tysk atombombe?

I TV-serien:

 • Tronstad gir Joachim Rønneberg, spilt av Tobias Santelmann, i oppdrag å samle en mindre gruppe som skal utføre en sabotasjeaksjon mot Vemork-anlegget. I serien fremstår alle, språklig sett, som unggutter fra Oslo.
 • Under en middag med nazitopper bekrefter professor Werner Heisenberg at en atombombe på størrelse med en ananas kan utslette hele London. Det kan tolkes som om nazitoppene var utålmodige i et målrettet arbeid med å få produsert en atombombe.
  Fakta:

Fire av tungtvannssabotørene (alle i fortroppen) var fra Rjukan-området. Lederen Joachim Rønneberg og et annet medlem kom fra Ålesund. De øvrige kom fra Vinje, Figgjo, Bergen og Rena. Bare en av dem (Knut Haukelid) kan regnes som Oslo-mann (men født i USA). Leif Tronstad kom fra Bærum.

Sabotørene fremstilles som unggutter fra Oslo.
 • Tyskerne hadde et uranprosjekt, som Heisenberg ledet. I ettertid har det kommet frem at dette prosjektet hadde størst fokus på energiproduksjon og trolig ikke var noe «atombombeprosjekt». Hitler skal heller ikke ha vært særlig opptatt av å satse på denne forskningen.

Episode 4

Joachim Rønneberg, spilt av Tobias Santelmann

I TV-serien:

 • Det blir montert en to minutters lunte til sprengladningen. I siste liten foreslår Joachim Rønneberg å kutte lunten slik at detonasjonstiden bare blir 30 sekunder.
 • De fire som tar seg inn i fabrikken kommer seg så vidt opp i trappegangen før det smeller bak dem – og en dør blir slått ut.
 • England blir holdt løpende orientert om resultatet. I serien blir meldingen om den vellykkede aksjonen mottatt kort tid etter.
  Fakta:
 • Rønneberg kuttet ikke lunten. De hadde med seg flere lunter. I tillegg til tominutters lunter, bestemte de seg for å koble på to 30-sekunders lunter. To minutters luntene ble tent på først, deretter de to 30-sekunders luntene.
 • De fire i sprengningslaget klarte å komme seg 20 meter fra kjellerdøren, før ladningen eksploderte.
 • De første avisartiklene dukket opp allerede dagen etter sprengningen, men først elleve dager etterpå fikk sabotørene selv sendt en melding til London om at aksjonen hadde vært vellykket.

Episode 5

Claus Helberg, spilt av Christian Rubeck.

I TV-serien:

 • Episoden starter med en to minutters sekvens der en av nordmennene, Claus Helberg, kaster seg på skiene med tyske soldater i hælene.
 • Sabotørene returnerer til den skotske basen, ankommer i en åpen lastebil og blir mottatt av Tronstad og britiske offiserer.
 • Hydros styreformann Axel Aubert sitter på kontoret på Vemork, mens amerikanske fly starter bombingen av fabrikken i november 1943. I scenen etterpå står han nedstøvet blant skadet og døde utenfor fabrikken.
  Fakta:
 • Helberg selv ga litt ulike versjoner av denne hendelsen, men det som er sikkert er at flukten varte mye lengre og var enda mer dramatisk enn slik den fremstår i TV-serien.
  Sabotørene ble sendt fra Stockholm med fly til en base sør for Edinburgh. Etter en varm kopp med te, tok de toget rett til London.
Hydros styreformann Axel Aubert (Stein Winge) midt i infernoet på Vemork da amerikanske fly bombet anlegget. Sant eller usant?
 • Det finnes ingen dokumentasjon på at Aubert var på Vemork under bombingen. Han skal imidlertid ha reist dit etter angrepet.

Episode 6

I TV-serien:

 • Episoden handler mye om sprengningen av fergen D/F «Hydro». Denne aksjonen hindret at tungtvannsholdig lut ble skipet til Tyskland. I episoden ser vi at fergeleiet og fergen er strengt bevoktet av tyske soldater idet sabotørene går om bord for å plassere den tidsinnstilte bomben.
  Fakta:
 • Tungtvannslasten var hele tiden strengt bevoktet av tyskerne. Fergen var imidlertid ubevoktet av tyske soldater.
 • Manusforfatter Petter S. Rosenlund avslører også at måten sabotørene tar seg om bord på, ikke samsvarer helt med slik det sannsynligvis var i virkeligheten.
Strengt tatt er det ingenting i serien som er helt nøyaktig slik som det sannsynligvis var

Rosenlund oppsummerer for øvrig forholdet mellom fiksjon og fakta i serien på følgende måte:

— Man må huske på at dette er drama, en fiksjon. Strengt tatt er det ingenting i serien som er helt nøyaktig slik som det sannsynligvis var. Det er umulig å få til. Bare det å ha skuespillere i rollene, er et brudd med virkeligheten. Men selv om vi er ukorrekte, er vi tro mot helheten i situasjonene og handlingen, sier han.

Kilder: NRK, Wikipedia, Tungtvannssabotøren av Gunnar Myklebust

 • Les også:

Les også

 1. - Rene henrettelser forblir rene henrettelser selv om stedet blir flyttet noen mil

 2. NRK-suksess møter kritikk. Se debatten om «Kampen om tungtvannet» her

 3. - «Kampen om tungtvannet»-skaperne burde vært mindre hårsåre for kritikken

 4. «At en Ford Medeo 2005-modell muligens kan skimtes i et tiendedels sekund, kan vi leve godt med.»

 5. Her forberedte de Tungtvannsaksjonen

afp000821869-b4S5jO4S5s.jpg

Les mer om

 1. TV