Norge

Dette kan bli politiets nye supermaskin på åsteder

Denne laserskanneren kunne laget film av Lærdal-brannen - etter brannen.

Den nye, tredimensjonale laserskanneren ble for første gang prøvd i felt etter Lærdal-brannen i januar i år. Foto: POLITIET/LEIF RIISE

  • Ørjan Torheim

— Med denne skanneren kan vi fange opp et stort åsted på kort tid, med svært nøyaktige data og mål. Og i tre dimensjoner, sier Leif Riise, prosjektleder og pensjonert kriminaltekniker, til bt.no.

Han snakker om den tredimensjonale laserskanneren som nå testes ut av norsk politi. Kun uker etter at prosjektet offisielt hadde startet, i januar i år, kom storbrannen i Lærdal.

Der ble skanneren testet i felt for første gang. Ikke akkurat upassende for Riise, som frem til sommeren 2012 var leder for Kriminalteknisk avsnitt i Oslo politidistrikt - med brannetterforskning som spesialfelt.

- Kunne animert brannutviklingen

— Vi tok med skanneren til Lærdal for å prøve oss på et reelt åsted, og vi kom ettelær at alt var utbrent. Skanningen vi gjorde der, er ikke ment å brukes i etterforskningen, poengterer Riise.

Han sier likevel at materialet de sitter igjen med, kunne vært brukt til å lage en tredimensjonal animasjon av hvordan Lærdal-brannen spredte seg fra hus til hus.

Les også:

Les også

Vi vet at vi ikke i tilstrekkelig grad har klart å lære av større øvelser og hendelser

— Det kunne vi gjort, ja. Siden alt var utbrent, måtte vi da ha modellert inn husene som sto der. Men også det lar seg gjøre, sier prosjektlederen.

Hovedtanken er å bruke 3D-skanning til å dokumentere åsteder. Og ikke bare etter brann.

Ifølge lederen for 3D-skanningprosjektet, kan denne typen laserskanning brukes i alle typer ulykker og kriminalsaker der det anses nyttig.

— Vi snakker om drapssaker, sedelighetssaker, trafikkulykker eller andre alvorlig ulykker. Blant annet, sier Riise.

«Et helt annet bilde»

— Fordelen vil være et svært nøyaktig og tredimensjonalt bilde av åstedet, som kan lagres så lenge man vil og sendes jorden rundt elektronisk til spesialister man ønsker vurderinger fra. 3D-bildene kan også brukes i rettssalen i kriminalsaker, og gi et helt annet bilde av åsteder enn dagens todimensjonale bilder gir muligheten til.

Les også:

Les også

Brannene i Lærdal og Flatanger kan koste 350 millioner

Politidirektoratet (POD) står bak uttestingen av 3D-laserskanning, mens uttestingen skjer i et samarbeid mellom Kripos og Oslo politidistrikt. Seks personer er med, to av dem på heltid. Teknisk Ukeblad var trolig de første til å omtale skanneren i artikkel denne uken.

— Først i Skandinavia

Norsk politi er, i hvert fall så langt Riise kjenner til, det første i Skandinavia til å teste en slik laserskanner til åstedsbruk.

— 3D-skanning av åsteder er et svært nøyaktig og godt hjelpemiddel til å dokumentere, sier Riise.

Han understreker likevel at dette ikke er noe tryllemiddel.

— 3D-laserbildene kan være et godt hjelpemiddel i mange typer etterforskning. Men det er fortsatt kriminalteknikere som skal være sjefene på et åsted og gjøre den viktigste jobben der. Det er teknikerne som må gjøre åstedsundersøkelsen, understreker Riise.

— De tredimensjonale bildene kan i seg selv verken sikre spor eller gi noen fysisk analyse. Med de kan i etterkant analyseres på en helt annen måte enn med dagens metode, der man bruker tradisjonelle, todimensjonale fotografier og 360-gradersbilder.

Ikke for alle

Testingen av laserskanneren skal pågå over ett år til, og så skal erfaringene oppsummeres i en evaluering. Ifølge prosjektleder Riise er ingenting avgjort ennå.

— Om dette blir noe norsk politi tar i bruk, er det vårt arbeid som avgjør. Og hvor mange som eventuelt får slike skannere, er helt i det blå. Det jeg kan si er at det uansett ikke er aktuelt at alle politidistriktene, som med dagens struktur betyr 27 distrikter, skal ha slike skannere.