Norge

Slik påvirkes lommeboken din av det nye byrådet

Noen må betale eiendomsskatt, mer for å parkere og for bilbruk i rushtiden. Andre får billigere el-sykkel, kollektivreise og skolefritidsordning (AKS).

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Eiendomsskatten innføres

Har du en bolig som i fjor hadde en beregnet boligverdi på mer enn 5 millioner kroner, skal du betale eiendomsskatt. Mye av den vil bli hentet inn fra beboere på vestkanten.

Slik kan du finne ut hvor mye du vil betale i eiendomsskatt: Ta utgangspunkt i ligningsverdien på boligen din (står på selvangivelsen). Gang den med fire. Da får du boligverdi. Summen ganges med en reduksjonsfaktor på 0,8 og trekk fra bunnfradraget på fire millioner kroner. Av den summen du da får skal det neste år betales 2 promille i eiendomsskatt og fra og med 2017 3 promille.

Ap-topp Raymond Johansen, som bor i egen bolig på Lindeberg, har beregnet at han får en ekstraregning på 177 kroner i måneden når eiendomskatten innføres.

Rushtidsavgift innføres

For å redusere biltrafikken og øke inntektene fra bomringen, vil byrådet «snarest mulig innføre miljø— og tidsdifferensierte takster i Oslo.» Det signaliseres at bilistene totalt sett skal betale inn mer og at de vil møte på flere bomstasjoner.

— Antall bomsnitt og plassering av disse må gjennomgås med sikte på å øke inntektene, sies det i erklæringen.

Les mer om politikken til det som blir Oslos nye byregjering :

Les også

Slik vil de styre Oslo de neste årene

Bilistene må betale mer for å kjøre i rushtiden og for å parkere i Oslo.

Dyrere å parkere

Ap, SV og MDG vil ha et «finmasket nett av bilfrie gater i hele indre by» og signaliserer tydelig at det kan bli færre parkeringsplasser og dyrere å parkere. Det slås fast at byrådet vil «innføre beboerparkering eller avgift på alle kommunale parkeringsplasser innenfor Ring 2, og øke avgiftene.»

Støtteordning for el-sykkel

Beboere i Oslo kan glede seg over at det skal opprettes en støtteordning for el-sykler for Oslo innbyggere. Blant annet disse kan ferdes på ny ekspressykkelveier som skal etableres mellom Oslo og Akershus.

Gratis buss, bane og trikk for skole— og barnehagebarn

Utenom rushtiden skal barnehager, skoleklasser og elever på AKS (SFO) på dagtid få reise kollektivt uten å betale. I dag reiser barn under fire år gratis med Ruter. En barnebillett koster 15 kroner – men skoler/barnehager kan kjøpe Rufusbillett: Fra 150 til 450 kroner (avhengig av antall soner) for inntil 15 personer.

Når trikkene ikke er fullstappet i rushtiden, skal ansatte i barnehager og skoler kunne ta med barna gratis på både trikk, buss og T-bane.

Unge slipper dyrere månedskort

Byrådet lover å «ikke øke prisene på månedskort for ungdom og for studenter i bystyreperioden.» Det sies ikke noe om andre grupper.

Raus ordning med TT-kort

TT-kort er et tilbud til folk som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. TT-kortet medfører et bestemt antall fritidsreiser med drosje eller spesialbil. Om dette tilbudet sies det følgende i erklæringen: «Oslo skal fortsette å ha en raus ordning for å sikre at alle kan delta i arbeidslivet og ha en meningsfull og sosial fritid, uansett hvor de bor i Oslo.»

Tidskonto i hjemmetjenesten

Brukere av hjemmetjenestene får et mer fleksibelt tilbud. I plattformen lover nytt byråd å etablere «en tidskonto etter inspirasjon fra København, hvor den enkelte mottar en halvtime ekstra i uken som de selv bestemmer bruken av.»

Flere gratis museumstilbud for barn

Barnehager og skoler skal få gratis tilgang til museer på dagtid.

Noen får gratis fritidstilbud

Barn i familier med dårlig råd skal få økt mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Det skjer ved at det innføres en støtteordning for å «betale flere gratis fritidsaktiviteter for alle barn i områder med mange barn i lavinntektsfamilier» og «en ordning med aktivitetsstøtte for barn i fattige familier.»

Prøveprosjekt med skolemat

Ifølge plattformen skal byrådet «gjeninnføre frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn» og gjennomføre et «prøveprosjekt med skolemat på utvalgte skoler» som en sentralt del av det forebyggende helsearbeidet for barn. Det sies ikke noe om hvorvidt dette skal være gratis.

Ungdomsskoleelever skal få økt tiltang til epler og pærer.

Stipend for å skrive om Oslo

Det nye byrådet vil utlyse stipender for journalister og bloggere som skriver om arbeid i bystyret og bydelene. Det sies ikke noe om sum.

Økt mulighet for gratis grilling

Ap, SV og MDG vil sette opp flere permanente fellesgriller og innføre flere ordninger for utlån av griller og sportsutstyr i byens parker.

Aktivitetsskole blir billigere i øst

Nytt byråd vil gradvis innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen (SFO) for 1–4 trinn i bydel Alna, bydel Grorud, bydel Bjerke, bydel Sagene, bydel Gamle Oslo, bydel Grünerløkka, bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand, samt på enkelte skoler i bydel Østensjø og St. Hanshaugen innen 2018.

Full plass i Oslo koster nå 2773 kroner – mens en «halvtidsplass» i forsøk til nå har kostet 1874 kroner. Da har halvtidsplass blitt regnet som plass fra undervisningstidens slutt til klokken 16.00.

Satsingen vil omfatte rundt 13.000 barn, nesten halvparten av 1.-4.-klassingene i hovedstaden. Andelen barn i AKS er mye lavere i øst enn i vest der det er opp mot 100 prosent deltagelse.

Lettere å få barnehage for barn over ett år

Foreldre som ønsker barnehageplass for barn født etter 1. september – eller ønsker barnehage på kveldstid og om natten, får lettere tilgang på offentlig subsidiert barnepass. Det blir to opptak til barnehage i året og forsøk med «kveldsåpen barnehage, og forsøk med helg— og nattåpen barnehage».

Det nye byrådet skal ha som målsetting «at alle ettåringer skal få plass innen to måneder etter søknad.»

Flere barn kan få tilbud om 20 timers gratis barnehagetilbud.

Byrådet vil utvikle ordningen med gratis kjernetid (20 timer i uken) i barnehagen for alle 4— og 5-åringer i bydelene med områdesatsinger, og på sikt utvide ordningen til å omfatte 3-åringer. Dette skal skje i samarbeid med staten

Ansatte i private barnehager skal ifølge den politiske plattformen til Ap, SV og MDG «ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager».

Les også:

Les også

Nå skal Oslo bygge kommunale barnehager igjen

Nei til midlertidige ansettelser og konkurranseutsatte sykehjem og barnehager

Arbeidstakere som frykter at lommeboken kan bli magrere om det blir økt adgang til midlertidige ansettelser kan trøste seg med at nytt byråd slår fast at «Oslo kommune skal som arbeidsgiver

følge bestemmelsene i den tidligere arbeidsmiljøloven og Oslo kommunes overenskomster når det kommer til midlertidige ansettelser i kommunen.»

Det slås også fast i erklæringen at man skal «tilby flest mulig hele og faste stillinger.»

Ansatte som misliker at kommunale barnehager og sykehjem konkurranseutsettes, kan slå seg til ro med at nytt byråd hverken vil privatisere eller konkurranseutsette kommunale barnehager og ikke «legge sykehjem ut på nytt anbud for kommersielle aktører når eksisterende kontrakter utløper.»

Ikke søndagshandel

Hva slags effekt det har for folks lommebok at byrådet slår fast at det ikke vil utvide ordningen med søndagsåpne butikker, skal være usagt – men økt søndagshandel i Oslo vil være forbeholdt nettbutikker.

Skal være lov å tigge

Det nye byrådet varsler at det fortsatt skal være lov å tigge i Oslo.

Og i hele fireårsperioden skal de som vil, ha lov til å tigge i Oslo. Nytt byråd varsler også økt antall overnattingsplasser og sanitærmuligheter for mennesker som ikke har et sted å bo.

Les også

  1. Disse sakene splitter de rødgrønne forhandlerne i Oslo

  2. Røsland gir seg med heltidspolitikk etter seks år som byrådsleder

  3. Strid om kommersielle barnehager splitter Rødt og de rødgrønne

Les mer om

  1. Kommunevalg 2015