Norge

Leder av psykiatrisk gruppe i DRK tar selvkritikk

Leder av psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), Karl Heinrik Melle, erkjenner at de kunne vært mer presise og informert retten bedre om manglene i den første sakkyndigrapporten om Anders Behring Breivik.

 • Ntb

— Vi kunne opplyst retten bedre. Vi har fått med oss kritikken, og tar den med oss videre, sier Melle til Adresseavisen.

Psykiatrisk gruppe har kvalitetssikret begge sakkyndige rapportene i terrorsaken.

Kommisjonen skal gjøre retten oppmerksom på «vesentlige mangler». De hadde ingen vesentlige bemerkninger til den første rapporten, som fant Breivik utilregnelig. Men under Melles fem timer lange forklaring i Oslo tingrett i juni, kom det fram at psykiatrisk gruppe hadde innvendinger til den første rapporten, men at de ikke anså bemerkningene som vesentlig.

Skulle tatt med bemerkninger

— Det er to ting som peker seg ut, sier Karl Heinrik Melle om dommen.

- Jeg ser at vi må jobbe internt med måten vi uttaler oss på. Den tradisjonelle måten vi formulerer våre svar på ble ikke oppfattet entydig av retten. Det andre er rettens alvorlige kritikk mot psykiatrisk gruppe om hva som vurderes som vesentlige mangler. Her må vi jobbe med grenseoppdragning: Hvor går grensen for en vesentlig mangel som retten må opplyses om, sier han.

— I lys av dommen er det naturlig å tenke at om vi hadde tatt med de bemerkninger som vi presenterte i retten, som vi ikke anså som vesentlig, så hadde retten vært mer opplyst. Det ser jeg, sier Melle til Adresseavisen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  – Det var våre verdier som vant

 2. NORGE

  Stoltenberg: - Noe av det vi ser er skremmende

 3. NORGE

  Statsadvokaten i New York går av etter anklager om fysiske overgrep

 4. NORGE

  Knut Olav Åmås' favoritter

 5. NORGE

  Utredet i tre måneder, men sjekket ikke grunnforhold

 6. NORGE

  Rombarn holdes hjemme fra skolen etter drapsforsøk