Norge

Horne møtte kritikerne av barnevernet - her er 7 ting hun mener bør bli bedre

-  Vi har en felles forståelse av at det er viktig å øke tilliten til barnevernet, sier barneminister Solveig Horne etter møtet med bekymringsmelderne.

ta5391b1_doc6lsdhfcbbls17gkyl9ft-gznngB3teS.jpg
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

Fredag møtte gruppen bak «Bekymringsmelding om barnevernet» barneminister Solveig Horne.

I juni overleverte de bekymringsmeldingen, som påpeker en rekke forhold ved norsk barnevern som de mener ikke fungerer. De tar til orde for at det er nødvendig med omfattende endringer.

— Vi er enige om at det foregår mye godt arbeid i barnevernet – men at det også finnes saker der barnevernet svikter, enten ved å komme for sent eller for tidlig med inngripende tiltak i familiene, sier Horne.

Hornes liste over syv ting som kan bli bedre:

Etter møtet trekker Horne frem syv ting hun mener kan bli bedre i barnevernet:

 1. Endre dagens arbeidsmetode i retning av å bli mer forebyggende – flere hjelpetiltak og færre akuttvedtak
 2. Øke kompetansen ved flere barnevernstjenester
 3. Måten barnevernet jobber opp mot minoritetsfamilier på må bli bedre
 4. Ledelsen og politikerne i kommunene bør engasjere seg mer i hvordan barnevernet faktisk drives
 5. Det bør bli tettere samarbeid rundt barna mellom alle instanser i kommunen
 6. Se nærmere på rettssikkerheten ved akuttvedtak og omsorgsovertagelser
 7. Vurdere kvaliteten på sakkyndiges arbeid i barnevernssaker

- Luftet bekymringene

En av initiativtagerne bak oppropet, advokat og menneskerettighetsekspert Gro Hillestad Thune, sier at tilliten bare kan økes ved grunnleggende endringer i barnevernet. Men Horne ønsker ikke å gå inn på konkrete forslag allerede nå.

— Dette var et møte der vi fikk luftet en del av bekymringene i oppropet rundt bordet. Vi har avtalt å følge dette opp i løpet av et par uker, og skal invitere flere stemmer med, sier hun.

Bred støtte fra fagfolk

Initiativtagerne har fått bred støtte fra fagfolk som mener det er på tide åmobilisere et sterkere engasjement rundt utfordringenei norsk barnevern.

Tre i gruppen som står bak bekymringsmelding til barnevernet: advokat Thea Totland, psykolog Einar C. Salvesen og prosjektleder Elvis Nwoso.

Les oppropet her:

Les også

Bekymringsmelding om barnevernet

— Kommunene må følge opp

Horne skal i høst ha dialogmøter med flere kommuner for å finne ut hvordan barneverntjenesten kan bli bedre.

- Det hjelper ikke at vi politikere lager lover og rundskriv hvis det ikke følges opp ute i kommunene.

Hun nevner familieråd som eksempel: – Det er tverrpolitisk enighet om at kommunene bør ta i bruk familieråd, men svært mange kommuner har likevel unnlatt å gjøre det.

(Familieråd er et møte hvor familien samles med slekt og andre personer som er viktige for barnet for å drøfte seg frem til en felles plan som skal bedre barnets livssituasjon – red.anm.)

Bør barnevernet deles i to?

- Et av forslagene til gruppen er at barnevernet bør deles i en veiledende og "hjelpende" del, og en del som står for undersøkelser med sikte på mulige tvangstiltak. Hva synes du om det?

— Det er en spennende tanke, og noen kommuner gjør dette allerede i dag til en viss grad. Dette er blant forslagene vi vil se nærmere på, sier hun.

Gro Hillestad Thune, advokat og menneskerettighetsekspert

Bekymringsmelderne:— Maktmisbruk

Gro Hillestad Thune sierinitiativtagerne har inntrykk av at Horne deler forståelsen for alvoret i situasjonen.

- Vi fikk presisert overfor henne at dagens barnevernssystem produserer saker hvor barn og familier blir utsatt for maktmisbruk og menneskerettighetsbrudd, med risiko for erstatningsansvar for fremtidige generasjoner.

Ingen tid å miste

Thune er fornøyd med at Horne har sagt ja til en videre dialog.

— Blant de viktige spørsmål vi diskuterte – med stor felles bekymring rundt bordet – er måten hjemmelen for akuttvedtak praktiseres på mange steder, sier hun.

Thune påpeker at departementet alene ikke kan klare å gjøre barnevernet bedre: -Det forutsetter aktivt samarbeid mellom folk med ulike erfaringer og ståsted, og vi har ingen tid å miste.

Aftenposten har skrevet om flere saker der barnevernet kritiseres for å ha grepet inn på feilaktig grunnlag.

Les dem her:

Les også

 1. Barnevernet mener mor gjør barnet mer hjelpetrengende enn hun er, tre leger sier barnet trenger hjelp

 2. Hun slengte et håndkle på sønnen. Noen uker senere ble hun pågrepet. 

 3. - Hele familien har fått problemer etter politiets og barnevernets aksjon

 4. Fagfolk melder bekymring om barnevernet

 5. Barneministeren vil endre rutinene for samarbeidet mellom politi og barnevern

 6. Barneombud Anne Lindboe: - Voksne må tåle å bli tråkket på tærne

 7. Hun trodde det skulle bli en helt vanlig dag på jobben - isteden ble hun arrestert, mistenkt for å være en voldelig mor.

 8. Fire statsråder: Ordførere må sikre at barn blir bedre beskyttet mot overgrep

 9. Kidnappet datteren og flyttet tilbake til Litauen