Norge

Listhaug får kritikk for forslag om asylmottak: – Dette virker dramatisk

Det nye mottakssystemet vil være svært sårbart i en situasjon der antallet asylsøkere til Norge øker, advarer stiftelse som driver asylmottak.

Her er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i den enorme teltsalen i Ankomstsenter Østfold som har 1000 sengeplasser. I 2018 skal dette gigantmottaket utvikles og fasiliteres slik at asylantene skal kunne bo her i inntil 21 dager, mens de får sin asylsøknad behandlet og avgjort.
  • Hans O. Torgersen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Onsdag presenterer Aftenposten innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs plan for å legge om asylbehandlingen i Norge.

Forslaget går blant annet ut på at alle asylsøkere skal samles i ett ankomstsenter.

Målet er blant annet vesentlig kortere behandlingstid og lavere utgifter.

Men Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fremstiller planen for omlegging av asylbehandlingen litt for enkelt.

– Det å samordne og effektivisere saksbehandlingen er bra, og det er viktig å prioritere barnefamilier og enslige mindreårige så raskt som mulig. Men så vet jo både vi og statsråden at nettopp identitetsavklaringer kan ta tid, sier generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå til NRK.

  • Les mer om Listhaugs forslag: Vil sluse samtlige asylsøkere til det gamle Smart Club-bygget i Råde

Mange kompliserte saker

I det nye ankomstsenteret skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der. Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til. Men Austenå peker på at gode vurderinger vil ta lengre tid:

– Hun fremstiller det litt for enkelt. Mange har ganske sammensatte saker og det kreves mer enn tre ukers behandlingstid, påpeker hun.

Det er firmaet Hero som skal drive det nye kjempemottaket.

Bekymret for beredskapen

En annen aktør innen drift av asylmottak, den ideelle stiftelsen Sana som driver 14 asylmottak, er kritiske til den nye modellen.

– Dette virker dramatisk. Hvor gjennomtenkt det er, vet jeg ikke, sier administrerende direktør Bjørn Halvorsen.

Sana driver asylmottak flere steder i Norge og Halvorsen har vært i mottaksbransjen i 20 år.

– Det som foreslås vil kunne fungere i noen perioder, men så fort vi får en økning i antall flyktninger, vil det være et veldig sårbart system. Historien viser at antallet asylsøkere vil variere og med den geopolitiske situasjonen vi har nå, vil det trolig skje igjen.

Halvorsen sier at han er bekymret for beredskapen i et slikt system som foreslås.

– Det er en rekke langsiktige aktører som var viktige under flyktningkrisen, de vil jo forsvinne.

Halvorsen peker også på at det er fordeler med mange, mindre mottak.

– Å drive lokale asylmottak bidrar til bedre integrering. Jo tidligere en kan starte integrering, jo bedre er det. Det er umulig hvis en blir værende i mer enn tre uker på et slikt stort, sentralt mottak.

Rettssikkerheten viktig

Fra en av de andre aktørene som driver flere asylmottak i Norge, Norsk Folkehjelp, er tonen mer positiv.

– Vårt eneste utgangspunkt er at alle som kommer til Norge får ivaretatt sin rettssikkerhet på en god måte. Samtidig er vi opptatt av at folk skal få behandlet saken sin så raskt som mulig. Dersom man får gjort alt som skal gjøres raskt og på ett sted, så er ikke vi skeptisk til dette forslaget, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

Norsk Folkehjelp driver tre asylmottak og Westhrin peker på at forslaget er laget for en situasjon med få asylsøkere.

– Det som er viktig er at folk som får avvist søknaden sin får mulighet til å anke. Mange kan ikke få svar i løpet av tre uker og man må sikre dem et verdig opphold i Norge. Vi er avventende positive, men vi må få lov til å bruke tid på å se på forslaget, sier Westhrin, som understreker at det er viktig at rettssikkerheten til asylsøkere ikke blir svekket.

Flyktninghjelpen: – I utgangspunktet positivt

Seniorrådgiver i Flyktninghjelpen Pål Nesse stiller seg positiv til Listhaugs forslag.

– I utgangspunktet ser dette veldig positivt ut. Det er viktig å raskt få behandlet de antatt grunnløse og de som ganske sikkert vil få opphold. Dette for at asylsøkere ikke blir sittende og vente på en avgjørelse i flere år, sier Nesse.

Han kaller Listhaugs forslag for «et solid fremskritt».

– Det at man tør å dele opp to grupper, de som sannsynligvis ikke får opphold og de som ganske sikkert får opphold, er en klok tilnærming og noe vi har etterlyst. Vi stiller oss veldig positive til disse forslagene. Selvfølgelig er det viktig at rettssikkerheten ivaretas.

– Hva er det mest positive, slik dere ser det?

– Først og fremst at man får asylsøkerne raskere til kommunene. At integreringstiltak starter før alt nødvendigvis er på plass. Og at de deltar i samfunnsaktiviteter så fort som mulig.

Venstre roser Listhaug

Ketil Kjenseth (V) sier Venstre vil rose Listhaugs planer for endringer i asylbehandlingen.

– Rask saksbehandling, ned mot 3 uker, er en sak Venstre og Frp har vært helt enige om. Men vi må forutsette at rettssikkerheten ivaretas.

– Kort tid i mottak før man bosettes er det beste både for dem det gjelder og for god integrering i samfunnet, sier Kjenseth

Også KrF sier ja til videre drift av mottakssenteret, for å sikre raskere behandling av asylsøknader.

– Etter min mening er det viktig å sikre rask avklaring for dem som har behov for beskyttelse. Den enkelte kan da bosettes raskere, og vi kan tidligere komme i gang med integreringsarbeidet. I tillegg vil rask retur av dem som ikke har grunnlag for opphold i Norge, styrke asylinstituttet, sier partiets innvandringspolitiske talskvinne, Torhild Bransdal.

Men hun forutsetter at saksbehandlingen skjer på en ansvarlig måte, og at rettssikkerheten til den enkelte ikke svekkes.

Les mer om

  1. Asylmottak
  2. Migrantkrisen i Europa
  3. Sylvi Listhaug