Norge

Forsvarssamarbeid mellom Norge og Sverige slår sprekker

Norge og Sverige skulle kjøpe 1000–2000 spesiallastebiler sammen. Og lage nye superkanoner. Norge har skrotet kanonene. Svenskene har satt lastebilkontrakten på vent.

Da alt var fryd og gammen. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde og hans svenske kollega Sverker Göranson under en minnemarkering for norske polititropper i Sverige under krigen, i mai 2012. Nå kan norsk-svensk forsvarssamarbeid stå ved et veiskille.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Slik ser kanoen Archer ut, som Norge har skrotet men som Sverige beholder. I Norge var man bl.a. misfornød med rekkevidde, presisjon og mobilitet, i tillegg til at artillerisystemet er kraftig forsinket.
Jevnlig trener norske og svenske kampfly sammen over norsk og svensk territorium. Dette er i dag det mest synlige eksempel på svensk-norsk forsvarssamarabeid.

Det svensk-norske samarbeidet om felles forsvarsinnkjøp og utvikling av nytt materiell er i ferd med å rakne.

Onsdag skulle Norge og Sverige ha undertegnet avtale om kjøp av spesiallastebiler fra MAN Rheinmetall til en verdi av anslagsvis syv milliarder kroner.

Men avsløringer i Svenska Dagbladet sist uke, om en angivelig uryddig anbudsprosess, har skapt strid på svensk side. Kontraktsinngåelsen er i realiteten utsatt på ubestemt tid.

Den svenske forsvarsministeren Karin Enström har bedt eget departement og andre berørte myndigheter om å se på hva det nå skal bli ut av det svensk-norske samarbeidet.

Venter på Sverige

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i Norge har ledet innkjøpsprosessen siden 2008, og har nå bedt MAN Rheinmetall om å stå ved tilbudet sitt ut januar, i påvente av en avklaring på svensk side.

Det svenske Konkurrensverket har etter avisomtalen bestemt seg for å se nærmere på anbudsprosessen, og sender i disse dager over en rekke spørsmål til det svenske forsvarets innkjøpsorganisasjon.

Pressesekretær Jimmy Dominius i Konkurrensverket understreker at det ikke ligger konkrete mistanker til grunn.

Kontrakten handler om opp til 40 tonn tunge lastebiler, mange av dem terrenggående og med lasteevne til å frakte stridsvogner.

Viktig samarbeid

I Norge regnes det nordiske militære samarbeidet, og spesielt Sverige, som det viktigste etter NATO.

«Nordisk forsvarssamarbeid er preget av høy aktivitet og en god utvikling på alle nivåer», heter det i statsbudsjettet for 2014. Det skal sørge for felles trygghet, felles utdanning og trening, og ikke minst at store summer kan spares på felles innkjøp og utvikling av materiell.

Nå er det full krise rundt to prestisjeprosjekter:

 • Til svenskenes irritasjon hoppet Norge plutselig av utviklingen av den nye, mobile kanonen Archer, som utvikles av Bofors i Sverige. Det skulle bli et av verdens mest avanserte artillerisystemer. Norge mener det ikke tilfredsstiller norske krav.
 • I Sverige er kjempekontrakten for lastebilene satt på vent.
  Leder for forsvarskomiteen i Riksdagen i Stockholm, Peter Hultqvist fra Socialdemokraterne, har bedt Karin Engström umiddelbart sørge for et møte med Søreide, og at man kommer til bunns i Archer— og lastebilsaken.

LES OGSÅ: Svenskene beholder det Norge ikke vil ha

Ministermøte

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) bekrefter at hun i etterkant av det nordiske forsvarsministermøtet 4. desember orienterte Enström om at hun hadde fått anbefalinger om å gå ut av Archer-prosjektet.

- Vi har ikke hørt om et nytt initiativ til å møtes, men hvis det kommer, vil vi selvsagt vurdere det, sier hun.

Om det svensk-norske samarbeidet svarer Søreide:

— Vi har et langvarig og godt samarbeid med Sverige innenfor mange områder, og det vil vi fortsatt ha.

Archer- og lastebilprosjektene har vært prøvestener for forsvarssamarbeidet over kjølen. Det finnes ikke andre, tilsvarende, store prosjekter.

- Hva skjer om Sverige trekker seg fra lastebilkontrakten?

— Det får åpenbart konsekvenser, da må vi i dialog med MAN og kartlegge muligheten for å signere alene, sier prosjektleder Jon Inge Stensrud i FLO.

Saksøkte Sverige og Norge

— Vinneren av kontrakten, MAN Rheinmetall, fikk høyne budet etter at de var valgt ut. Og anbudsprosessen var uryddig, hevdet lastebilprodusenten Scania.

Scania var en av fire tilbydere på den svensk-norske lastebilkontrakten. Selskapet har stevnet både den svenske og den norske stat etter kunngjøringen om tildeling til MAN Rheinmetall.

Påstanden var at konkurransen måtte avlyses fordi den lider av store feil.

Ifølge Scania skulle innkjøpet fulgt en mer åpen innkjøpsprosess og ikke benyttet unntaket for forsvarsmateriell. Selskapet hevdet også at premissene i konkurransen endret seg underveis og at MAN Rheinmetall altså fikk høyne budet i etterkant.

Rollebytte

Scania krevde også en redegjørelse om en svensk forsvarsansatt som ble ansatt i Rheinmetall midt i anbudsprosessen, og som angivelig skal ha hatt befatning med kjøpet.

Fredag i forrige uke trakk Scania meget overraskende søksmålene, og da med en svevende begrunnelse. Selskapet hevder fortsatt at anbudsprosessen var lite åpen, men frafaller ellers alle anklager.

Det spekuleres i om Scanias eier, Volkswagen, har bedt dem om å trekke søksmålene. Volkswagen er nemlig nemlig også i eier i selskapet som fikk tildelt kontrakten. Scania avviser press fra sin eier.

FLO avviser på sin side at anbudsprosessen har vært uryddig på noen måte. Regjeringsadvokaten har i et tilsvar forsvart valget av en innkjøpsprosedyre med militære hemmeligheter.

Les også

 1. Det svenske forsvaret står helt uten eget artilleri

 2. Forsvarsekspert: Svensk kaos hvis NATO må gripe inn i Østersjøen