Pasient fikk cellegift i stedet for antidepressiver

En pasient som skulle utskrives fra Sykehuset Østfold etter et lårhalsbrudd fikk cellegift i stedet for antidepressiver. Sykehuset brøt loven, skriver fylkeslege Svein Rønsen i Østfold i en tilsynsrapport.

- I dette tilfellet fikk pasienten cellegift istedenfor et middel mot depresjon, skriver fylkeslege Svein Rønsen i en tilsynsrapport. Illustrasjonsfoto av Sykehuset Østfold.
  • Ntb

Pasienten var blitt innlagt på sykehuset etter å ha fått lårhalsbrudd som følge av et fall på gulvet i sin egen bolig.

Da behandlingen var over, skulle pasienten utskrives med en dagsdose Seroxat, en medisin mot depresjon som pasienten brukte fra før. Men pasienten fikk i stedet utskrevet samme dagsdose av cellegiftmedisinen Methotrexat, skriver VG.

— I dette tilfellet fikk pasienten cellegift istedenfor et middel mot depresjon. Det er beskrevet flere dødsfall med feil bruk av cellegift. Her ble det også brukt høyere dose enn det som er vanlig, fordi doseringen var den samme som for middelet mot depresjon, sier Rønsen.

Fylkeslegens rapport viser at feilen oppsto som følge av kommunikasjonssvikt. Dermed fikk pasienten cellegift som vedkommende brukte i tre dager.

Da ble pasienten dårlig og måtte innlegges på intensivavdelingen, der en spesialist i blodsykdommer oppdaget årsaken.

— Det er en veldig trist hendelse, som vi beklager på det sterkeste, sier fungerende administrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold.

Hun mener en slik feilbehandling egentlig ikke skal være mulig og viser til at det i denne saken fant sted en rekke uheldige omstendigheter som skjedde samtidig.

Sykehuset har i kjølvannet av saken analysert hendelsen og innført flere tiltak. (©NTB)