Sylvi Listhaug foreslår nye regler for familiegjenforening

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag om endringer for familiegjenforening på høring.

innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i justis- og beredskapsdepartementet.

Justisdepartementet har sendt ut to forslag til endringer i utlendingsforskriften på høring, ifølge VG.

I forslaget foreslås det blant annet å innføre en frist på tre måneder for å fremme søknad om familiegjenforening på nett, hvis ikke stilles det inntektskrav.

I dagens lovverk er det slik at hvis en person får asyl i Norge, har familien ett år på seg på å søke om familiegjenforening uten at det stilles inntektskrav.

Hvis familien ikke søker innen ett år, stilles det et inntektskrav til personen i Norge. I forslaget som onsdag ble send ut på høring, senkes inntektskravet, eller underholdskravet som det kalles, fra i overkant av 305.000 til 253.704 kroner.

Følger opp vedtak

– Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om at det skal innføres en frist på tre måneder for å søke familiegjenforening på nett for at en flyktning skal kunne unntas fra kravet til sikret underhold. Dette er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 859, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding.

Fristen for å sende inn høringssvar er satt til 8. februar.

Frist i februar

– Vi følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 851 hvor Arbeiderpartiet, SV, SP, KrF og Venstre stemte ned Høyre og Frp og ba regjeringen fremme senke underholdskravet i familieinnvandringssaker, fortsetter Listhaug. Hun sier videre at et flertall ønsket at nivået for underholdsbidrag skulle tilbakeføres til det som gjaldt frem til 2016, da regjeringen økte kravet.

I tillegg må familien møte opp på en norsk utenriksstasjon innen ett år, slik som før, for å slippe kravet.

Les mer om innvandring og integrering: