Oljefondet har rundet 1 billion

Oljefondet har rundet den magiske grensen på 1.000.000.000.000 kroner.

Magisk tall. Endelig er vi der. Norge har 1 billion kroner, eller 1000 milliarder, plassert i utenlandske finansmarkeder gjennom oljefondet. — Oljefondet rundet 1000 milliarder kroner rundt forrige helg, sier ekspedisjonssjef Øystein Olsen i Finansdepartementet.- Ble dette feiret i Finansdepartementet?- Nei, det ble ikke markert på noen spesiell måte, sier hanHan legger til at fondet faktisk kan passere 1000 milliarder kroner flere ganger. - Det kan skje hvis aksjekursene og kronekursen svinger, sier Olsen.Fall i aksjekursene eller verdien på fondets obligasjoner kan gjøre at verdien av fondet synker under 1000 milliarder kroner igjen. Det kan også skje hvis kronekursen styrker seg. Da vil plasseringene i utenlandske penger bli omregnet til færre norske kroner.

220 000 pr. hode

Fordelt på 4,6 millioner store og små innbyggere i Norge, står det nå knapt 220 000 kroner pr. hode inne på fondet. Tanken bak fondet er at oljen ute i havet er en ressurs som ikke skal svis av i en eneste stor fest. Flere generasjoner skal få glede av oljen, og formuen i bakken blir derfor omplassert til formue i oljefondet. Nesten alle oljeinntektene havner i statens kasse. Det som ikke brukes i løpet av året, viser seg som overskudd på statsbudsjettet. Overskuddet går inn på oljefondet.Det kom første gang inn penger på oljefondet i 1996, på basis av et overskudd i statsbudsjettet for 1995. I 1998 begynte fondet å plassere penger i aksjer, i tillegg til obligasjoner.

Bufferfond

Ideen med oljefond ble første gang omtalt i en offentlig utredning ledet av tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland midt på 1980-tallet. Opprinnelig ble dette skissert som et bufferfond der det hvert år ble fattet en selvstendig beslutning om hvor mye som skulle overføres til fondet.Den endelige utformingen av fondet ble vedtatt i en egen lov i 1990. Da ble fondet helt integrert i statsbudsjettet. Ethvert overskudd på statsbudsjettet, stort eller lite, skal automatisk overføres til oljefondet.