Varsleren mener Helsetilsynet lar legene på Haukeland slippe unna ansvaret

Hans Wasmuth var en av initiativtagerne til kreftstudien Norwait. Han varslet også om feilene. – Helsetilsynet har ikke gått dypt nok i Norwait-saken, mener han.

Hans Wasmuth er erfaren gastrokirurg og pensjonert overlege fra St. Olavs hospital. Han mener Helsetilsynet ikke har hatt nok fokus på helsepersonellets arbeid i kreftstudien.

Torsdag kom Helsetilsynets vedtak i tre tilsynssaker etter Norwait-studien. Helsetilsynet mener at Helse Bergen, Helse Stavanger og en prosjektleder brøt helseforskningsloven.

Gastrokirurg Hans Wasmuth var en av initiativtagerne til studien. Han varslet også om feilene i studien for ett år siden. Først i et debattinnlegg på kirurgen.no. Deretter i et intervju i Aftenposten.

Han har lest Helsetilsynets rapporter.

– Helsetilsynet har konkludert sjeldent og overraskende tydelig. Det har forekommet mange brudd på forsvarlig forskning ved universitetssykehusene i Stavanger og Bergen, sier han.

Helsetilsynet har også plassert ansvaret der det skal være, hos prosjektleder for studien, mener Wasmuth.

Mener legene slipper unna

Han synes likevel at prosjektlederen alene nesten får i overkant mye kritikk av Helsetilsynet. Wasmuth mener legene som var med på studien på Haukeland universitetssjukehus, også bør vurderes.

– Prosjektleder gikk ut fra at folk gjorde jobben sin og fulgte forskningsprotokollen. Og det skjedde ved de andre sykehusene.

– De som slipper unna i tilsynssakene, er kirurgene og studieansvarlig lokalt ved Haukeland, mener han.

– Mange pasienter har lidd helt unødig ved sykehuset. De er blitt behandlet av spesialister som sies å ha misforstått studieprotokollen, som om en slik protokoll skal overstyre legens ansvar for å gi pasientens den beste behandling, uansett. Ingen andre norske kirurger ble villedet av protokollen. Helsetilsynet synes ikke å ha fått poenget med seg, mener Wasmuth.

Kritiserer tilsynsrapporten

Wasmuth mener rapporten sår tvil om hvorvidt Helsetilsynet har ekspertise nok til vite hvordan man diagnostiserer og behandler pasienter med endetarmskreft.

– På grunn av dette går Helsetilsynet glipp av de viktige og alvorlige forhold i sakskomplekset. De forholder seg heller ikke til hvordan eller hvorfor dette kunne ha skjedd.

Wasmuth mener derfor at rapporten ikke gir noen forståelse av saken utenom at det har skjedd brudd på lover og regler.

– Dermed gir den liten mulighet for læring. Jeg håper andre vil ta saken videre og ta jobben med å prøve å forstå.

Hans Wasmuth var en av initiativtagerne til Norwait-studien.

– Følger opp ansatte

Helse Bergen beklager overfor pasienter og pårørende som er berørt av saken. De sier de tar Helsetilsynets konklusjon på største alvor og går grundig gjennom rapporten.

– Vi vil bidra til konstruktiv dialog med Helsetilsynet for å følge opp tilsynssaken, skriver fagdirektør i Helse Bergen, Marta Ebbing.

– Vi er kjent med kritikken fra Hans Wasmuth. Norwait-saken har vært krevende også for våre involverte ansatte, og vi følger dem opp.

Så lenge saken er under behandling i Helsetilsynet, hos politiet og hos Statsforvaltaren i Vestland, vil ikke Helse Bergen uttale seg ytterligere om sakens detaljer.

Statsforvalter er på saken

Helsetilsynet svarer at de ikke har vurdert helsehjelpen pasientene fikk ved Helse Bergen HF. Den vurderingen gjøres av Statsforvaltaren i Vestland. Der er saken til behandling.

– Formålet med tilsynssaken hos statsforvalteren er nettopp å vurdere om pasientene som ble inkludert i studien uten at protokollen ble fulgt, fikk forsvarlig helsehjelp.

Det skriver Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen.

Han påpeker at statsforvalteren vil vurdere om det er aktuelt med tilsynsmessig oppfølging overfor kirurger eller annet personell ved Helse Bergen HF.

Andresen skriver dette om kritikken fra Wasmuth:

– Vi har grundig gått igjennom hvordan studien har vært gjennomført, og da blant annet sett på hvordan og hvorfor de alvorlige protokollbruddene kunne skje.

– Vårt mål med tilsyn med Norwait-studien er å bidra til læring og endring i virksomhetene og blant ansatte om hvilke regler som gjelder for slik forskning og hvordan ansvar må ivaretas i slike studier.