Norsk overvåkingstårn fikk strøm fra Russland

En norsk forsvarsinstallasjon som overvåker grensen mot Russland, har i over tyve år fått strøm fra et russisk kraftverk. I sommer ble strømmen kuttet.

Et bilde fra Google Maps viser det russiske kraftverket Rayakoski og det norske overvåkingstårnet Grenseberg.

Øverst i Pasvikdalen ikke langt fra der grensene til Norge, Russland og Finland møtes, ligger forsvarsinstallasjonen Grenseberg. Overvåkingstårnet ble bygget i 2001 etter at Norge ble en del av Schengensamarbeidet. Oppdraget har siden da vært å overvåke en av Europas yttergrenser.

Så langt inn i Pasvikdalen finnes ingen norske kraftlinjer. Men på russisk side av grensen, omtrent 400 meter i luftlinje fra tårnet, ligger kraftverket Rayakoski. Det produserer vannkraft fra Pasvikelva. Siden Grenseberg kom i drift i 2001 har strømforsyningen til overvåkingstårnet vært levert av det russiske kraftverket.

Les hele saken med abonnement