Anmeldt psykiater til angrep på helsemyndighetene etter tilsynssak

Den anmeldte psykiateren mener han står nærmest rettsløs i møtet med tilsynsmyndighetene og offentligheten. I et tilsvar slaktes helsemyndighetenes håndtering av varslersakene.

Psykiaterens advokat Halvard Helle er sterkt kritisk til helsemyndighetenes behandling av tilsynssakene. Bildet er hentet fra en tidligere anledning.

«Han er rystet over at de falske anklagene nå fremmes på ny, og opplever ut fra sakens behandling at han nærmest står rettsløs i møtet med tilsynsmyndighetene og med offentligheten.»

Slik innleder advokat Halvard Helle svaret på en av de fem tilsynssakene som er åpnet mot psykiateren. To av disse er også politianmeldt.

Aftenposten har fått innsyn i tilsvarene til psykiateren. Store deler av dem er sladdet. Men det kommer tydelig frem at psykiateren er sterkt kritisk til helsemyndighetenes behandling av sakene mot ham.

I dokumentene svarer psykiateren på anklagene og bestrider en rekke av påstandene til varslerne.

I tilsvaret retter advokat Halvard Helle flengende kritikk mot myndighetene. Han hevder blant annet dette:

 • Lederen i Helsetilsynet har brutt god forvaltningsskikk med uttalelser han har gitt til mediene
 • Statsforvalteren og Helsetilsynet har selv bidratt til å trigge flere varslingssaker
 • En 20 år gammel sak er gjenopptatt uten rettslig grunnlag og med mangelfull dokumentasjon

Helle er kritisk til at Statsforvalteren har gitt Aftenposten delvis innsyn i svarene.

– Det er uaktuelt for oss å drive saksbehandling i mediene. Det er straffbart i et pasient-behandler-forhold å bryte taushetsplikten. Det gjør vi ikke. Jeg er overrasket og svært kritisk til at Statsforvalteren har gitt innsyn i en saksforberedelse, sier Helle.

Gammel sak, ny behandling

Psykiateren reagerer spesielt sterkt på at Statsforvalteren har gjenopptatt en 20 år gammel sak. Den omhandler det som ifølge varsleren var svært alvorlige handlinger i en behandlingssituasjon på tidlig 2000-tall.

Denne saken ble varslet og behandlet da. Konklusjonen fra Helsetilsynet var at psykiateren ikke hadde handlet i strid med helselovgivningen.

«Det fremstår som uforståelig og vilkårlig at saken nå tas opp igjen», skriver Helle i tilsvaret.

Helle sier det fremstår som åpenbart at saken gjenåpnes i kjølvannet av at forfatter Hilde Rød Larsen i fjor høst gikk offentlig ut med anklager mot psykiateren.

Statsforvalteren har ikke noen kommentar til media i denne fasen av saksbehandlingen. Det sier Thea Marie Lindquist Belseth. Hun er assisterende avdelingsdirektør i helseavdelingen.

– Umulig situasjon

Helle er sterkt kritisk til at Statsforvalteren besluttet å gjenåpne saken før de hentet inn all dokumentasjon i den gamle saken. Han mener også det ikke er juridisk grunnlag for å behandle saken på nytt.

«Det er ikke rettslig adgang til å omgjøre det tidligere fattede vedtaket, og tidsfristene i pasient- og brukerrettighetsloven er overskredet med god margin», skriver advokaten.

Han påpeker videre at selv om saken skulle henlegges på dette grunnlaget, setter det klienten i en umulig situasjon.

«Grunnen til dette er at den som er anklaget da risikerer at anklagene blir hengende i luften», skriver han.

Han er derfor klar på at det hviler et stort ansvar på myndighetene for å renvaske ham fra mistanken.

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer tre kvinner som har varslet om psykiateren. Hun mener det ikke er grunn til å kritisere statsforvalteren for det Helle påpeker.

– Den omvarslede psykiateren er ikke rettsløs. Han har kompetent advokatbistand og er gitt gode frister, og utsatte frister, for å uttale seg, sier hun til Aftenposten.

Hun sier at kvinnene som har varslet opplever angrepene på både dem og statsforvalteren som belastende og usaklig.

Mette Yvonne Larsen

Larsen representerer flere av kvinnene. To av dem har anmeldt psykiateren.

«Har fungert som en trigger»

Helle mener også at direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet brøt god forvaltningsskikk da han uttalte dette til VG i desember:

«– (...) Det vi vet av erfaring fra andre saker, er at når sånne saker blir kjent i media, så kan andre som har vært i kontakt med samme helsepersonell ta kontakt med oss, sier han, og fortsetter:

– Når noen begynner å stå frem, så vet vi at hvis noen har opplevd lignende, så kan det hende at de tar kontakt med tilsynsmyndighetene, fortsatte han.»

Helle mener dette insinuerer at «det er noe mer» knyttet til psykiateren.

I svarene fremkommer det også at Andresen hadde direkte kontakt med minst to av kvinnene før de leverte inn sine varsler.

«Den øverste lederen har deretter på egen hånd samhandlet direkte med en klager som allerede har fått sin sak endelig avgjort, og fungert som en trigger for å reaktivere saken uten at det rettslig eller faktisk er grunnlag for dette», skriver han.

Aftenposten har bedt Andresen kommentere de konkrete påstandene og det som kommer frem i tilsvaret fra Helle.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i denne fremstillingen, sier Andresen til Aftenposten.

Han sier han kun har videreformidlet kontaktinformasjon til Statsforvalteren til de som har kontaktet ham med ønske om å fortelle sin historie til tilsynsmyndighetene. Han sier han har vært tydelig på at det er de som behandler saken.

Bekymret for smitteeffekt

Han sier videre at de generelt erfarer at enkeltpersoner som står frem med sine historier, kan få flere til å stå frem. Ut over dette vil han ikke kommentere saken nærmere.

Helle reagerer også sterkt på at Statsforvalteren i en samtale med en av de andre varslerne skal ha sagt at de hadde fått flere henvendelser «som styrker mye av det (hun, red.anm) har fortalt oss». Han mener det er «meget uheldig» at Statsforvalteren bidrar til uformell informasjonsflyt mellom vidt forskjellige saker.

«Uttalelsene gir grunn til stor uro for rettssikkerheten til (psykiateren), og bekymring for en smitteeffekt mellom ulike saker basert på uriktige faktiske forutsetninger», skriver Helle.

Dette er varslerne:

 • Hilde Rød-Larsen (49)

  Forfatteren leverte varsel mot psykiateren til Helsetilsynet i desember. Tilsynet har startet innledende undersøkelser.

  Rød-Larsen fortalte i flere intervjuer at handlingen i romanen «Diamantkvelder» springer ut egne opplevelser med en psykiater som inviterte henne til å ha sex i terapirommet.

  Forfatteren var ikke psykiaterens pasient. Men hun sier til VG at hun mener han misbrukte sin stilling som lege siden hun var syk med spiseforstyrrelser.

  Psykiaterens advokat Halvard Helle sier at det aldri vært hatt noen medisinsk relasjon mellom dem. Han hevder også at han ikke kjente til hennes psykiske problemer. Han understreker at saken gjelder et forhold mellom to samtykkende voksne.

 • Victoria Nordberg (38)

  Har vært psykiaterens pasient i 20 år. Har varslet om manglende oppfølging, behandling og journalføring, rolleblanding og manglende skille mellom det private og profesjonelle. Hevder at hun de siste 17–18 årene ikke har betalt for behandling. Nordberg har stått frem i VG med sin historie.

  Psykiateren skriver i tilsvaret sitt at det stemmer at pasienten ikke har betalt for behandling. Deler av begrunnelsen for dette er sladdet. Men han forklarer at det blant annet skyldes at hun har fått frikort fra Helfo. Han har i noen tilfeller unnlatt å innkreve egenandelen. Han sier han har ført journal gjennom hele behandlingsløpet, men at deler av denne gikk tapt på grunn av it-problemer. Han går ellers i rette med en rekke påstander. Han sier han opplever saken som «skremmende og en trussel mot mitt personlige og faglige renommé».

 • Miriam (35)

  Varslet mot psykiateren allerede i 2003. Varselet handlet om grenseoverskridende adferd og seksuelt krenkende handlinger i terapirommet i 2001. Da var Miriam 13 år. Konklusjonen ble den gang at psykiateren ikke hadde brutt helselovgivningen. Tilsynet fant det ikke «overveiende sannsynlig» at de påståtte hendelsene hadde funnet sted.

  Nå har Statsforvalteren bestemt at saken skal behandles på nytt. Psykiateren avviser påstandene. Han reagerer sterkt på at saken gjenopptas på det advokaten mener er sviktende rettslig grunnlag.

 • Pasient (ukjent alder)

  Klaget psykiateren inn til Fylkesmannen i 2020. Klagene gikk på manglende behandling og oppfølging fra psykiateren i tiden hen var pasient året før. Vedkommende klaget også på uprofesjonell oppførsel under behandlingen.

  Klagen ble avvist av Fylkesmannen samme år med oppfordring til at psykiateren skulle ta kontakt med pasienten for å få en «felles forståelse» av forholdene det ble klaget over. Også denne saken behandles nå på nytt av Statsforvalteren.

  I tilsvaret sitt redegjør psykiateren for anklagene. Han skriver at han selvsagt må respektere at pasienten ikke opplevde kontakten optimal eller slik hen hadde forstilt seg. Men han mener det ikke kan tolkes som noe brudd på lovver.