Ungdom som sover dårlig selvskader seg oftere

Risikoen for selvskading er fire ganger høyere blant ungdom som har klare tegn på søvnvanskeligheter.

I den nye studien kommer det frem at selvskadingen skjer hyppigere blant jenter enn gutter.

Over 10.000 ungdommer er med i et forskningsprosjekt i Bergen om søvn. Nå slår forskerne fast at det er en sammenheng mellom søvnproblemer og selvskading.

For å forebygge at unge skader seg selv, antyder forskerne derfor at tiltak som å innlemme gode søvnvaner i behandlingen kan være en mulighet.

— Både folk i helsevesenet og andre skal være litt observante på at gode søvnrutiner kan forebygge stress og negative følelser. Søvnregulering er en av de faktorene som bør vurderes når man skal forebygge og behandle selvskading, sier førsteforfatter Mari Hysing ved Uni Research Helse.

Nettet stjeler søvn

Aftenposten har tidligere skrevet om forskning på ungdoms bruk av nettbrett, der Mari Hysing fant at ungdom som stirrer mye på skjerm, også etter skoletid, risikerer kortere søvn og bruker lang tid på å sovne.

I den nye studien, som ble publisert i British Journal of Psychiatry tirsdag,kommer det også frem at selvskadingen skjer hyppigere blant jenter enn gutter. - Kutting er mest utbredt, sier Hysing.

Totalt 702 (7,2 prosent) av ungdommene oppfylte kriteriene for selvskading, og mer enn halvparten (55 prosent) av disse igjen hadde skadet seg selv ved to eller flere tilfeller.

Høyere forekomst av depresjon

— Ungdommene som rapporterte om selvskading hadde, som forventet, høyere forekomst av både depresjon og symptomer på ADHD. Selvkritisk ungdom som setter høye krav til seg selv er også utsatt, sier hun.

- Hva vet dere om årsaksforholdet: skader ungdom seg fordi de sover lite, eller sover de lite fordi de skader seg?

— Vi kan ikke konkludere på årsaksretning. Sannsynligvis er det slik at dette henger sammen, og det er grunn til å tro at søvnvansker kan indikere vansker og at lite søvn gjør deg sårbar for negative tankemønster og følelsesregulering, som igjen er forbundet med selvskading.

— Vi er nå i ferd med å se på dette over tid, for å se om søvnvanskene opptrer i forkant av selvskading, svarer Hysing.

Helsesøster Anne Holter Bentzrød.

— Nok søvn kan virke forebyggende

Helsesøster Anne Holter Bentzrød i Ås kommune er helt enig i at søvn er viktig for helsen.

– Når jeg møter ungdom som sliter, som opplever at hverdagen lugger, som er deprimerte og slitne, eller har høyt skolefravær, spør jeg dem alltid om søvn og sovevaner, sier hun.

Holter Bentzrød presiserer at helsepersonell som møter ungdom med problemer alltid bør spørre om søvn.

— Det er det enkleste stedet å begynne. Søvn og døgnrytme kan være forebyggende. Søvn er utrolig viktig for å trives og for konsentrasjon på skolen, men også for å omgjengeligheten. Vi vet dessuten at det er viktig for regulering av appetitt og metthet.

Tyngre tanker og mer grubling

Helsesøster Anne Holter Bentzrød, som også arbeider ved nettstedet ung.no, er derfor ikke overrasket over at det kan se ut som ungdom som skader seg har problemer med søvn.

-Når man ikke sover, blir det mer grubling. Ofte er de som skader seg mer deprimerte. Hvis man ikke får sove kan tankene bli tyngre. Grublingen er ofte sterkest om natten. Men det er ikke dermed sagt at man blir selvskader hvis man har søvnproblemer, fastslår helsesøsteren.