Unikt funn av runestein: – Alle runeforskeres drøm

Før arbeidet med ny vei og jernbane mellom Sandvika og Hønefoss starter, har arkeologene fått grave seg nedover jordlagene ved Tyrifjorden. Det resulterte i et oppsiktsvekkende funn.

Verdens eldste runestein funnet ved Tyrifjorden. Arkeolog og utgravingsleder, Steinar Solheim og Kristel Zilmer, professor i skriftkultur og ikonografi ved Kulturhistorisk museum studerer steinen.

– Å få et slikt runefunn i fanget er en enestående opplevelse og alle runeforskeres drøm.

Det forteller runolog Kristel Zilmer, professor i skriftkultur og ikonografi ved Kulturhistorisk museum.

Runeforskerne har i mange år forsøkt å finne svaret på følgende spørsmål: Hvor gammelt er runealfabetet? Og når ble de første runesteinene laget?

Forskerne har nå kommet et langt stykke på vei i søken etter svarene. Under utgravingen av et gravfelt ved Tyrifjorden høsten 2021 ble det gjort et arkeologisk funn som har vakt oppsikt – også internasjonalt.

– Det er det viktigste runefunnet som er blitt gjort på flere tiår, mener Zilmer.

Arkeologene Charlotte Nueva Finnebråten og Karu Kolesnikow Cavicchioli var med på å grave frem runesteinen. Funnet ble gjort under utgravinger av et gravfelt ved Svingerud i Hole kommune, i forbindelse med bygging av ny jernbane og motorvei fra Sandvika til Hønefoss.

Runesteiner eldre enn tidligere antatt

Under utgravingene ved Tyrifjorden ble det funnet en runestein som nå viser seg å være verdens eldste. Såkalte radiokarbondateringerradiokarbondateringerEn dateringsmetode som bruker den radioaktive nedbrytningen av karbonisotopen til å bestemme alderen på et funn. Dette er den viktigste dateringsmetoden for arkeologiske, geologiske, botaniske og zoologiske funn som er yngre enn ca. 50 000 år. konkluderer med at steinen er mellom 1800 og 2000 år gamle.

– Vi har tidligere antatt at de første runesteinene dukket opp på slutten av 300-tallet og utover 400-tallet. Nå har vi grunnlag for å si at runesteiner er et par hundre år eldre, sier runeekspert Zilmer.

Runesteinen er dermed ett av de aller tidligste eksempler på nedskrevet språk i Skandinavia. Det har tatt tid å fastslå alderen. Derfor er ikke funnet og alderen blitt offentlig kjent før nå.

Funnet har fått forskerne til å undre seg over om noen av de tidligere funnene av runestein kan være eldre enn antatt. Zilmer regner med at forskere vil se på noen av dem med nye øyne.

– Men jeg tror det vil være vanskelig fastslå alderen på disse mer presist enn det som allerede er gjort. Vi står nok bare igjen med tanken om at de kan være eldre enn det vi har tenkt tidligere.

De kaller det verdens eldste runestein. Den ble funnet under en utgraving ved Tyrifjorden.
Les også

Tvil om middelalderfunn: Trusehumor eller ABC-bok?

For mellom 1800 og 2000 år siden sto det noen ved Tyrifjorden og risset runetegn inn i denne steinen. Fra 21. januar stilles den ut ved Historisk museum.

Kan se ut som en «kladdebok»

Det har imidlertid ikke vært lett å tolke skriften og budskapet på steinen. På steinens fremside står åtte runer tydelig frem blant andre riss. Omskrevet med bokstaver står det: «idiberug».

– Teksten omtaler muligens en kvinne som het Idibera, og innskriften kan bety «For Idibera».

Mange av rissene gir likevel ikke språklig mening. Ifølge Zilmer ser det ut som om noen har etterlignet, utforsket eller lekt med skrift. Kanskje var noen i ferd med å lære å risse runer, sier hun.

– Steinen har flere slags innrissinger. Noen streker danner et rutemønster, og det finnes små sikksakk-figurer og annet interessant, forteller Zilmer.

– Det høres ut som det kan ha vært en slags kladdebok for noen som vil lære seg runeskrift?

– Det er en god sammenligning. De fleste runesteinene er monumentale med større innhogde innskrifter. Det har ikke denne. Slik sett skiller denne steinen seg fra andre runesteiner.