Hun fikk Eirik Jensen dømt. Men hun ble ikke orientert om løslatelsen.

Hun fikk Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel. I går fikk hun høre om løslatelsen gjennom mediene.

Guro Glærum Kleppe er assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker og var aktor i saken mot Eirik Jensen.

Den korrupsjonsdømte politimannen Eirik Jensen slapp ut av fengsel i går. Jensen ble dømt til 21 år i fengsel for bare to år siden.

Jensen er for syk til å sitte i fengsel, mener Kriminalomsorgen. Han har derfor fått innvilget et såkalt soningsavbrudd. Det varer i seks måneder. Om et halvt år skal han i utgangspunktet inn i fengselet igjen.

Dermed er Eirik Jensen en av få som slipper ut av fengsel fordi han er for syk til å sitte innelåst.

Jensen ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker. Det var Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten som var aktor, og som førte saken i retten. Hun fikk Jensen dømt til 21 år i fengsel.

I går fikk hun vite at Jensen slipper ut – gjennom mediene.

– Spesialenheten var ikke kjent med beslutningen om soningsavbrudd for Eirik Jensen før den ble omtalt i mediene, skriver Kleppe i en e-post til Aftenposten.

Kleppe er assisterende sjef i Spesialenheten.

Eirik Jensen kom hjem sent i går kveld.

«Likhet for loven»

Eirik Jensen ble i 2020 dømt i en av norgeshistoriens mest spektakulære rettssaker. Lagmannsretten slo fast at Jensen hadde hjulpet Gjermund Cappelen med å smugle enorme mengder hasj inn til Norge.

Med hjelp fra den sentralt plasserte politimannen i Oslo-politiet smuglet Cappelen nesten 14 tonn hasj inn til landet, slo lagmannsretten fast. Jensen fikk blant annet penger i bytte for hjelpen, står det i dommen.

Jensens korrupsjon var svært alvorlig, mente lagmannsretten. I dommen står det at korrupte politifolk «undergraver tilliten til rettsapparatet».

«Slike forbrytelser representerer en trussel mot viktige prinsipper som vårt samfunn bygger på, ikke minst prinsippet om likhet for loven», står det i dommen.

Jensen ble dømt til 21 år i fengsel. Selv har han hele tiden ment at han er uskyldig.

Uvanlig

Mange fanger i norske fengsler er syke. Det gjelder spesielt psykisk sykdom. Likevel er det uvanlig å få soningsavbrudd, slik Jensen har fått.

I 2019 skrev Justisdepartementet at reglene er strenge.

«Det dreier seg ikke om et stort antall saker», skrev departementet.

  • Det er akkurat nå 13 innsatte i norske fengsler som har fått innvilget søknad om såkalt soningsavbrudd, opplyser Kriminalomsorgen.
  • I fjor ble til sammen 57 søknader innvilget. Til sammenligning sonet omtrent 2400 personer i fengsel i januar i år.

Færre innsatte har fått soningsavbrudd de siste ti årene, med unntak av pandemiåret 2020. Det skyldes antagelig at flere soner med fotlenke, sier dosent ved Kriminalomsorgens høgskole Birgitte Langset Storvik.

– Man skal bare innvilge straffeavbrudd hvis man ikke finner noen annen måte å gjennomføre straffen på, sier Storvik.

Har hatt sine egne sakkyndige

Eirik Jensens advokat John Christian Elden vil ikke si hvorfor Jensen er for syk til å sitte inne. Men Elden sier at han har jobbet med å få Jensen løslatt i lang tid.

Jensen har hatt sine egne sakkyndige, i tillegg til at Kriminalomsorgens sakkyndige har vurdert helsen hans siden i fjor sommer.

– Jeg kan ikke kommentere helsesituasjonen konkret. Men det er samstemmig fra alle leger og helsepersonell både fra fengselet, kriminalomsorgens sakkyndige, hans behandlere, våre sakkyndige og fastlege, sier Elden.

– Veldig mange syke i fengsel

Psykiater Randi Rosenqvist har i mange år engasjert seg for psykisk syke i fengslene. Hun jobbet med alvorlig psykisk syke innsatte i Ila fengsel, før hun gikk av med pensjon for tre år siden.

Rosenqvist vil ikke si noe om Eirik Jensens sak, men sier at det sitter mange som er «kjempesyke» i fengsel.

– Det sitter veldig mange mennesker i fengsel som er veldig syke. De har behov for intensiv psykiatrisk behandling, men får det ikke, sier hun.

Randi Rosenqvist

Pensjonert psykiater. Rosenqvist har i mange år vært en av de mest profilerte fagstemmene i norsk rettspsykiatri.

Årsaken er at innsatte i fengslene kan få soningsavbrudd, altså pause fra soningen, dersom det er trygt å slippe dem ut.

– For de som er psykotiske og aggressive, er det gjerne ikke sikkerhetsmessig forsvarlig med soningsavbrudd, sier hun.

Det er innsatte som heller ikke får behandling på sykehusene, sier hun.

– Jeg har mast om i årevis om at man burde ha bedre kapasitet til å behandle innsatte som er veldig syke. Alle fengsler har masse erfaring med at hvis de får en person innlagt til psykiatrisk behandling, så kommer de tilbake etter kort tid, sier hun.

Det handler om for få plasser på psykiatriske sykehus, sier hun.

– Det er ikke så stor kapasitet, og det er ikke så stor vilje i psykiatrien til å behandle folk som sitter i fengsel. Det skjønner jeg, for når de sitter i fengsel så får de i alle fall tak over hodet og mat.