Norge

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide: Kan komme til å trosse forsvarssjefens råd

Regjering og storting vil sette sammen et annet forsvar enn det forsvarssjefen har anbefalt. Det varslet forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mandag kveld.

Ine Eriksen Søreide på talerstolen i Oslo Militære Samfund mandag kveld.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

— Vi må vurdere en annen innretning enn forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har anbefalt, sa Ine Eriksen Søreide (H) i sin årstale mandag i Oslo Militære Samfund.

Overfor Aftenposten forklarer hun at Regjeringen og Stortinget fort kan komme til å beholde militære baser som forsvarssjefen har anbefalt å legge ned, og avvikle baser han ønsker å beholde.

— Det kan være riktig å opprettholde noe Bruun-Hanssen har foreslått, eller lage annerledes innretninger, sier Søreide.

Satte migrasjonsstrømmen i sammenheng med Forsvaret

Som eksempel overfor Aftenposten trakk forsvarsministeren frem det å sørge for at Norge tilpasser seg behovet for å ta imot allierte styrker, og er i stand til å håndtere den voldsomme strømmen av migranter.

— Mye har endret seg bare siden forsvarssjefen leverte sitt fagmilitære råd i høst, ikke minst sikkerhetspolitisk, sier Søreide,

  • Husker du hva som var forsvarssjefens anbefaling til fremtidens norske forsvar? Her er vår oppsummering:
Les også

Rådene fra forsvarssjefen punkt for punkt

Slik ble forslaget vurdert av uavhengige eksperter:

Les også

Norge har ikke en gang et minimumsforsvar

En helhjertet søknad om penger til Forsvaret i trange økonomiske tider

Søreides timelange tale var mer enn noe annet en lang rekke argumenter for at Forsvaret må prioriteres nådeløst, i kommende budsjettkamper. Hun beskrev Forsvaret som «et kjerneelement, fremfor samferdsel og sykehus».

Bakteppet er en voldsom russisk opprustning, en «maktforskyving» i nordområdene til russisk fordel, som Søreide uttrykte det, og en påpekning av at USA har mye av sin oppmerksomhet rettet mot andre deler av verden enn Europa.

Forsvaret lider i dag under store etterslep, og har store mangler. Fremtidens forsvar må være relevant, det må kunne levere på timer og dagers varsel, og det må bli slutt på underfinansieringen, insisterte Søreide.

Om F-35 kampfly og ishockey-pucker

Etter talen ble forsvarsministeren utfordret på kjøpet av hele 52 stykk F-35 kampfly, uten sammenligning den største utgiftsposten for Forsvaret i årene som kommer.

— Dette er en av de store puckene, sa Søreide, og henviste til et munnhell som gjerne serveres av hennes kommunikasjonssjef Elisabeth Kjær, internt i departementet.

— Disse puckene ligger på bordet, sa Søreide, uten å utdype nærmere.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide foran Norges første F-35 kampfly, i USA.

Samtidig som hun beredet grunnen for en nødvendig prioritering av Forsvaret, i Stortinget, sa hun at «penger til operative evner» — (kan oversettes med faktisk kampkraft) -«må komme fra Forsvaret selv».

Altså, Forsvaret må gjennom store endringer internt for å kunne takle sin viktigste oppgave - et forsvar av Norge.

Refset tidligere regjeringer

Hun refset flere ganger tidligere regjeringer og forsvarsledelser:

— Vi er i dag enige om at Forsvaret har vært underfinansiert. Gang på gang er det gjennomført investeringer som det ikke har vært penger til å følge opp. Størrelsen på Forsvaret har også vært overdimensjonert i forhold til bevilgningene, fremholdt Søreide.

— Denne erkjennelsen gir nå en helt annen forpliktelse overfor Forsvaret, sa hun.

Ville ikke snakke om norsk bidrag til Syria

Den 8. desember brakte Aftenposten en oversikt over hvilke ønsker USA har for norsk deltakelse, og hva det er mest sannsynlig at Norge kan stille med av militære bidrag:

Les også

Dette kan Norge stille med i kampen mot IS

Men det er klart at USA ikke får ønskene oppfylt.

Den 22. desember meldte Klassekampen at Norge ikke vil sende kampfly til Syria. Senere har andre medier meldt at Norge heller ikke ønsker å sende spesialsoldater.

Det kan komme flere anmodninger til Norge om bidrag til utenlandsoperasjoner i løpet av 2016. Her forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (t.h.) sammen med utenriksminister Børge Brende.

Mandag kveld avviste Søreide å snakke om hva Norge kan komme til å stille med.

  • Russland seiler flere krigsskip — og tettere på Norge. I november skrev Aftenposten om hvordan et Sjøforsvar som nå får nye ressurser møter denne utfordringen:
Les også

Svarer på russisk opptrapping: Norsk marine beordret i stridsmodus

Slik ser et eget vernepliktsutvalg for seg fremtidens førstegangstjeneste:

Les også

Vil tvinge halvparten av alle unge på sesjon