Ledende forsker ved Rettsmedisin sa opp etter å ha varslet

Hun varslet om dårlig ledelse ved Avdeling for rettsmedisinske fag. Nå slutter overlege og forskningsleder Vigdis Vindenes på grunn av håndteringen av varselet.

DNA. Undersøkelser av døde. Rusmidler i blodet.

Avdeling for rettsmedisinske fag på Oslo universitetssykehus (OUS), tidligere kjent som Rettsmedisinsk institutt, spiller en sentral rolle i den norske rettsstaten.

Uttalelser fra de ansatte, fra de sakkyndige, kan tillegges stor vekt i rettssaker. Som i de mye omtalte sakene Baneheia og Tengs.

Nå kan Aftenposten fortelle om en varslingssak som har preget avdelingen de siste to årene.

Den har endt med at den anerkjente forskningslederen Vigdis Vindenes har valgt å si opp.

Les hele saken med abonnement