Norge

Frp har flest trygdede velgere

Fremskrittspartiet er partiet som er mest kritisk til dagens trygdesystem. Likevel har partiet dobbelt så mange trygdede velgere som Arbeiderpartiet.

Frp-leder Siv Jensen tror den store andelen trygdede velgere skyldes at Frp er tydelige på å beskytte trygderettigheter.

Les også:

Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Dagens Næringsliv.

I forbindelse med instituttets månedlige meningsmåling ble det stilt et tilleggsspørsmål: Hva er din hovedinntektskilde?

Færrest trygdede i Venstre

10 prosent av de spurte i meningsmålingen svarte trygd. Men blant Frps velgere svarte 13,5 prosent trygd. Blant Ap-velgerne var trygdeandelen 7 prosent.

Færrest trygdede finner vi i Venstre og Kristelig Folkeparti med henholdsvis 3,3 og 4,7 prosent. I akademikerpartiet SV er andelen nesten like høy som i Frp med 12,3 prosent.

Blant Senterpartiets velgere svarer 12,9 prosent at hovedinntektskilden er trygd. Høyre ligger også noe høyere enn Ap med en andel på 7,9 prosent.

Vil rydde opp i misbruk

Frp-leder Siv Jensen ser ikke et paradoks i den høye andelen trygdede blant Frp-sympatisørene.

— Også mennesker som går på trygd, er fullverdige velgere. Den høye andelen skyldes at Frp er tydelige på å beskytte trygderettigheter samtidig som vi vil rydde opp i misbruk. Derfor har vi vært kritiske til en del av innstrammingene som har vært foreslått. Vi vil ikke kutte i de reelle ytelsene, sier Jensen til Dagens Næringsliv.

Les også

  1. SV- og Frp-velgere kjenner ikke handlingsregelen

  2. Uføretrygden økes