Norge

Mer organisert kriminalitet, men langt færre blir tatt

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent
 • Vi har ingen problemer med å avdekke kriminalitet. Flaskehalsen er etterforsknings- og påtaleressursene. Det sier politiinspektør Einar Aas, leder av seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo-politiet.

— En trussel mot det norske samfunnet, advarte Kripos årsrapport med trusselvurdering for 2013.

— Tung, organisert kriminalitet undergraver samfunnet. Det er som en kreftsvulst, sa Einar Aas, leder for Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet til Dagbladet i september.

Kampen mot organisert kriminalitet har vært fremhevet som politiets viktigste og mest prioriterte oppgave av Stoltenberg-regjeringen. Flere presseoppslag har gitt inntrykk av at politiet er på fremmarsj. Men faktum er dessverre at situasjonen er en helt annen:

«Bekymringsfullt» og «meget uheldig», advarer Oslo statsadvokatembete i en fersk inspeksjonsrapport fra forrige måned som Aftenposten har fått innsyn i.

Svært få blir tiltalt

Politiets innsats mot organisert kriminalitet går kraftig tilbake, målt etter de viktigste kriteriene:

 • Langt færre tunge, profesjonelle kriminelle er i år blitt etterforsket, tiltalt og stilt for retten.
 • I første kvartal ble det bare tatt ut 16 tiltaler fra seksjon for organisert kriminalitet.
 • Til sammenligning var det 289 tiltaler i hele 2012.
 • Haugen av gamle saker hoper seg opp. 95 saker har ventet mer enn ett år på påtaleavgjørelse, nesten en dobling siden 2012. Dette er svært lavt for en seksjon med 300 ansatte og noen av Oslo-politiets beste og mest engasjerte medarbeidere.
 • Det viser tydelig hvor problemet ligger, advarer Oslo statsadvokatembete.

Politiet beslagla over 50 kilo hasj under den vellykkede razziaen i Oslo tidligere i høst. Bjørge Stein J

— Det er tydelig at produksjonen er for lav. Det er bekymringsfullt at seksjonen synes å ha et restanseproblem. Som påpekt ovenfor er restanseprofilen meget uheldig, påpeker statsadvokatene, som mener problemet må løses «relativt raskt».Hverken Oslo-politiet eller statsadvokatene har et klart svar på hvorfor resultatene fra kampen mot organisert kriminalitet er så svake. Men én forklaring er, nok en gang, 22. juli-terroren i 2011.

Terror ga etterslep

Terroren ble en gavepakke til tunge organiserte kriminelle miljøer, for eksempel de vestafrikanske narkotikagruppene. Mange av de beste og mest erfarne etterforskere ble nemlig overført til å granske terrorangrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet. Resultatet er et stort etterslep av saker.

Samtidig er seksjonen nylig omorganisert. Som i så mange offentlige etater fører omorganiseringer på kort sikt ofte paradoksalt nok til lavere produksjon fordi den nye modellen «trenger tid for å sette seg».

Saksbehandlingstiden på de tyngste narkotikasakene er 158 dager. Politiets arbeid blir blant annet forsinket fordi etterforskerne må vente lenge på analyser av narkotikabeslagene fra Kripos.

Les også

Satte politiet på sporet av nett- verk som kan ha hvitvasket 40 millioner kroner i byggebransjen

— Det er uheldig at analyse av narkotikabeslag, som i utgangspunktet er en relativt enkel oppgave, skal påvirke politiets saksbehandlingstid negativt, ifølge statsadvokatene.

- Ressursene en flaskehals

Seksjonen for organisert kriminalitet fikk stor mediedekning 10. september i år, da man slo til mot et parkeringshus på Skøyen og flere andre steder i Oslo. Store mengder narkotika, våpen og penger ble beslaglagt, ni personer ble pågrepet.Saken ble betegnet som en av de ti største og mest vellykkede politiaksjonene gjennom tidene.

— Det er ikke til å legge skjul på at det har vært en nedgang i antallet tiltaler. Det er av budsjettmessige årsaker. Det er bare slik det er. Men det vil komme flere saker i løpet av året. Tilgangen på saker er stor. Vi har ingen problemer med å avdekke kriminalitet. Flaskehalsen er etterforsknings- og påtaleressursene, sier politiinspektør Einar Aas, leder av seksjonen for organisert kriminalitet.

Flere har sluttet i jobben

Oslo-politiet er også bekymret over de svake resultatene i kampen mot organisert kriminalitet.

Påtaleleder i seksjon for organisert kriminalitet, Vegar Munthe Ommedal, forteller at både jurister og etterforskere har sluttet ved avdelingen. Det er en av årsakene til at færre saker ender med tiltale. Dan Petter Neegaard

- Vi deler bekymringen som statsadvokaten uttrykker både når det gjelder økningen i restanser og nedgangen i antall påtaleavgjørelser, sier påtalelederen i seksjon for organisert kriminalitet, Vegar Munthe Ommedal.Han understreker at politiet ennå ikke har gjort en grundig analyse av problemene.

- Hva er årsaken til denne kraftige nedgangen?

- En årsak er at kapasiteten på påtale har vært redusert i 2013 sammenlignet med de to foregående årene. Flere har sluttet, og mye kompetanse må således erstattes. Skifte av påtalejurist på til dels store og kompliserte sakskomplekser fører til at produksjonen av påtalevedtak vil synke. Etterforskningsavsnittet har også mistet mye kapasitet på grunn av utskiftning, sier Ommedal. Han understreker at seksjonen får inn like mange saker som tidligere.

— Inspeksjonen omtaler også skifte av tre sjefer på seks måneder, flere vakanser og mindre erfarne folk. Er dette en del av forklaringen?

- Ja, det er helt klart at dette er en medvirkende årsak til utviklingen.

0510kriminalitet.pdf Anne Gjertsen

Politiet under en velly6kket razzia i Oslo, der over 50 kilo hasj ble tatt og mange personer ble arrestert. Bjørge Stein J

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo-politiet lar voldtektsmenn gå fri

 2. NORGE

  Politiets bilder fra pågripelse i narkooperasjon

 3. NORGE

  De skal avverge drap og ta mektige bakmenn. Nå får de refs av statsadvokaten for ikke å ta nok penger fra kriminelle.

 4. VERDEN

  32 arrestert i aksjon mot italiensk forbrytersyndikat

 5. NORGE

  50 personer pågrepet og narkotika til 500 mill. beslaglagt etter Kripos-aksjon

 6. NORGE

  Stortingspolitikere om Kripos-advarsel: Et kraftig signal vi må lytte til