- Prinsippløst av Fremskrittspartiet

Statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) er oppgitt over hvordan Frp nok en gang har startet og vinklet debatten om innvandrere negativt. Per-Willy Amundsen (Frp) vil kutte all økonomisk støtte til Islamsk Råd, fordi organisasjonen ikke tar avstand fra dødsstraff mot homofile.
  • Frp vil bryte dialogen med Islamsk Råd, men har god kontakt med menigheten Levende Ord, som sammenligner homofile med griser. Prinsippløst, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap).

Hun reagerer på at Frps innvandringstalsmann Per-Willy Amundsen vil kutte all økonomisk støtte til og dialog med Islamsk Råd fordi organisasjonen ikke tar avstand fra dødsstraff mot homofile.

Samtidig står flere Frp-politikere nær bibelsenteret Levende Ord, som kaller seg «en profetisk røst for nasjonen», og den omdiskuterte pastoren Enevald Flåten.

–Frp har tett kontakt med Levende Ord, der en pastor sammenligner homofile med griser og som har sagt at «selv griser vet bedre». Flere i Frps bystyregruppe i Bergen er aktive i menigheten, sier Rieber-Mohn.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen deltok, sammen med blant andre Ap-sekretær Martin Kolberg, på et arrangement hos Levende Ord i 2005.


_Aftenposten.no presiserer:

Enevald Flåten ble tvunget av menigheten til å slutte som pastor i 2006. Han skal ha blitt kastet først og premst på grunn av sin lederstil._

«Det er legitimt at folk er bekymret, og det gjør dem ikke til rasister»
Libe Rieber-Mohn, statssekretær

Avviser.

–Ulike religiøse grupper kan ha konservative meninger, men det er noe annet med et syn som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Det er en rimelig spesiell sammenligning som Rieber-Mohn burde holde seg for god til. Jeg har til gode å høre kristne organisasjoner i Norge som ikke tar avstand fra dødsstraff for homofili, svarer Amundsen.

Oppgitt.

Rieber-Mohn er oppgitt over hvordan Frp nok en gang har startet og vinklet debatten om innvandrere negativt.

–Det er synd at man generaliserer, for det er en viktig debatt og noe folk er veldig opptatt av. Det er helt legitimt at folk er bekymret, og det gjør dem ikke til rasister, sier Rieber-Mohn, som avviser Frps påstand om muslimsk flertall i Oslo i 2090.

–Det trenger ikke folk være bekymret for. Men det kommer til å være en stor andel ikke-vestlige innvandrere, sier hun.

–Hvor mange?

–Det er vanskelig å si. Det kommer blant annet an på hva som skjer i krig og konflikter andre steder i verden og hvor mange flyktninger som melder seg med beskyttelsesbehov. Når det gjelder adgangen til familiegjenforening, har vi større muligheter for å styre. Og der har vi skjerpet kravene, sier hun.

Frp i siget.

En meningsmåling i avisen Vårt Land viste et oppsving på hele 6,3 prosentpoeng for Frp, noe som flere tolker som at Frp vinner stort på fokus – spesielt negativt fokus – rundt innvandring og integrering.

–Vi må ikke legge lokk på debatten. Mange er opptatt av dette. Men vi må ikke stemple hele grupper, sier Rieber-Mohn.

Hun advarer også mot økende press fra konservative muslimske miljøer i Norge mot sekulære muslimer som ikke ønsker at religionen skal styre viktige sider av deres liv.

–Sekulære muslimer merker press fra konservative muslimer for at de ikke skal ta opp problemer. Endel trakasseres og mottar trusler fordi de skriver eller snakker offentlig om problemene i de muslimske miljøene. Det skal vi ikke akseptere, sier hun.